Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

VINTERSANGE og JULESALMER

 

To sange er nedskrevet i forskellige tonearter for at tilgodese såvel mindre øvede sang­stemmer som mere øvede kor.

Det anbefales for de øvrige sanges og sal­mers vedkommende at transponere dem en tone eller en lille terts op.

Tre af salmeteksterne er skrevet i samarbejde med Sys Bjerre.

 

Forfatter: Maria Elisabeth Hersing

Illustrationer: Pernille Hinnerup Jensen

Redaktion: Ib Thorben Jensen, Søren Bech­mann og Jørgen Andresen

Hæfte (36 sider)

Pris: kr. 140,-

Forlag: Dansk Sang

www.dansksang.dk

Udgivelsen er støttet af KODA’ s Kulturelle Midler

 

DJ

https://www.facebook.com/dmpf.dk/