Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

VI SPILLER SAMMEN

 

VI SPILLER SAMMEN er en spillebog for børn og deres forældre og kan bruges som supplement til den klaverskole, der bruges i undervisningen.

 

Idéen er, at forældre kan spille sammen med barnet.

Melodierne er korte og med lette akkom­pagnementer, så man kan spille med uden særlige forudsætninger.

Juletip: Indeholder bl.a. ”Jingle Bells”.

 

Forfatter: Åse Söderqvist-Spering

Illustration: Paulina Franzén

Dansk oversættelse: Anne Barfoed

Hæfte (16 sider)

Pris: kr. 99,-

Forlag: Notfabriken

www.noder.dk

DJ

https://www.facebook.com/dmpf.dk/