Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Tjek på noderne 1

Idéen bag Tjek på noderne 1 er at skabe et kreativt læringsrum omkring teori og hørelære i instrumentallektionen.

 

I Tjek på noderne 1 beskæftiger eleven sig med notation, nodelæsning, hørelære og teori ud fra en instrumentalvinkel.

 

Bogens øvelser og aktiviteter supplerer instrumentallektionen, så der skabes en øget variation i lektionen.

Samtidig bevidstgøres eleven om hørelære og musikteori. 

Målgruppe: Mellemstadieelever i både hold- og soloundervisningen.

Der er gratis adgang til Tjek på noderne´s smartphonespil på Kahoot.it

Forfatter: David Efraim Poulsen

Hæfte m. spiralryg, 56 sider.

Pris: kr. 135,-

Kontakt: strengeleg.guitar@gmail.com

Forlag: Strengeleg

Se mere på Facebook www.facebook.com/strengeleg.guitar

Kontakt: 

 

DJ

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/