Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Tjek på noderne 1

Idéen bag Tjek på noderne 1 er at skabe et kreativt læringsrum i instrumentallektionen.

 

I Tjek på noderne 1 beskæftiger eleven sig med notation, nodelæsning, hørelære og teori ud fra en instrumentalvinkel.

 

Bogens øvelser og aktiviteter supplerer instrumentallektionen, så der skabes en øget variation i lektionen.

Samtidig bevidstgøres eleven om hørelære og musikteori.

 

Målgruppe: Mellemstadieelever i både hold- og soloundervisningen.

 

Der er gratis adgang til Tjek på noderne´s smartphonespil på Kahoot.it

 

Forfatter: David Efraim Poulsen

Hæfte m. spiralryg, 56 sider.

 

Pris: kr. 125,-

 

Forlag: Strengeleg

www.facebook.com/strengeleg.guitar

 

DJ

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/