Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Stemmen i kroppen og kroppen i stemmen

Grundbog om sang og stemmearbejde med børn, hvor kroppen og legen er væsentlige medspillere i udforskningen af stemmens udtryksmuligheder. Som musiklærer får du inspiration og en række konkrete øvelser til at arbejde med sang på mange forskellige måder. I bogen får du introduceret en legende tilgang og konkrete metoder, som gør det enkelt at arbejde med improvisation og det skabende element. I bogens appendix indgår en dybere indføring i stemmens anatomiske og fysiologiske opbygning. Bogen giver adgang til en digital ressourceside, hvor materialet kan høres både med og uden vokal. Hertil indgår videoer, der viser de praktiske aktiviteter og øvelser.

Pris: 320 kr.

Forlag: Dansk Sang

Forfattere: Helle Hansen og Signe Thaarup

https://www.facebook.com/dmpf.dk/