Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Spil spontant

- uden noder

En brugsklaver/brugsguitarbog, med redskaber til at huske og spille udenad til populære fællessange og evergreens.

 

Grundlæggende handler bogen om, hvordan man spontant kan akkompagnere til sange, sanglege m.m. Det være sig slagere, evergreens, børnesange eller fødselsdagssange.

Formålet er, at man på kort tid kan finde frem til, hvilke akkorder/akkordrundgange der passer til den enkelte sang.

Bogen læses bedst siddende ved et klaver, spillende de viste akkordskemaer.

Vi er i krydsfeltet mellem teori og praksis i form af trinlære og gehørspil.

 

Forfatteren er underviser, dirigent, musiker, kursusinstruktør og foredragsholder.

Andre udgivelser af Stefan Teilmann Laub Nielsen:

• Det spiller – rytmisk sammenspil med hele klasser

• Det spiller 2 – mere rytmisk sammenspil med hele klasser

• Stavspil og sang – akustisk sammenspil til indskolingen

 

Udgivelsen er muliggjort med støtte fra KODA´s kulturelle midler.

 

Forfatter: Stefan Teilmann Laub Nielsen

Fotos: Søren Hytting

Pris: Bog (spiralryg, 82 sider), kr. 280,-

Forlag: Dansk Sang

www.dansksang.dk

 

Se mere på

www.rytmisksammenspil.dk

www.stefan-nielsen.dk

 

DJ

https://www.facebook.com/dmpf.dk/