Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Sneen danser

Nye jule- og vintersange for 0. – 3. klasse i skole og musikskole

Målbeskrivelser, metodiske anvisninger, lege- og dansebeskrivelser, forslag til sammenspil og kor samt spillestemmer.

 

Materialet kan anvendes til samarbejde imellem skole og musikskole, primært med børn i 6-10årsalderen.

 

Kapitel 1: Leg, spil og improvisation

Kapitel 2: Julekoncert med de yngste

Kapitel 3: Orkesterspil med de lidt ældre

 

Forfatter: Birgitte Schade

Illustration: Kirsten Raagaard

 

Pris: Bog (54 sider) med cd: kr. 260,-

 

Forlag: Dansk Sang

www.dansksang.dk

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/