Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Skraldejam 2

Kreative rammesange

Musik, stomp, leg, sprog- og tallæring, paratviden, rim & remser, rap, kommunikation, ”ice breakers”, pantomime, dans og bevægelse…

Materialet er bergnet til brug i musikskolen, børnehaven, pædagog- og læreruddannelserne, konservatorier, SFO; alle børn og voksne med fokus på leg, musik og bevægelse.

Velegnet for 0. – 3. klassetrin, i fagene

  • Dansk
  • Matematik
  • Idræt
  • ”den daglige bevægelse”

samt

  • ”den understøttende undervisning”

Forfattere: Annelise Fuglsbjerg og Anders Bo Pedersen

Illustrationer: Jakob Sheppard

 

 Pris: Bog (146 sider), med 2 cd` er + 120 instruktionsfilm på internettet: kr. 490,-

 Forlag: Dansk Sang

www.dansksang.dk

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/