Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikundervisning - en fagmetodik

Bogen sætter fokus på at elever i folkeskolen skal have større viden om musikkens kodesprog fx noder, diagrammer etc. , så eleverne selv kan udføre, forstå og skabe musik. ”Hvis eleverne ikke oplever, at de ved noget om musik og kan noget med musik, så risikerer motivationen for at vælge musik som valgfag at forsvinde", udtaler forfatteren Annelise Dahlbæk. Bogens repertoire af metoder er: Metoder i musikundervisning, Indhold som metode, Aktivitetsformer som metode, Sociale organiseringsformer, Progression og differentiering og Åben skole Praksisfaglighed. Alle metoderne bliver gennemgået med konkrete eksempler på, hvordan læreren kan planlægge og variere sin undervisning.

Forfatter: Annelise Dahlbæk, cand.pæd. og tidligere lektor på læreruddannelsen

Målgruppen: Studerende og lærere i musikfaget i grundskolen

Pris: 225 kr.

Forlag: Hans Reitzels Forlag

https://www.facebook.com/dmpf.dk/