Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musik, teater og billedkunst for børn med særlige behov

Inspiration og aktiviteter som henvender sig til lærere, pædagoger og undervisere, der har med børn og unge med særlige behov at gøre. Her kan de finde inspiration og vejledning til konkrete aktiviteter inden for musik, teater og billedkunst, formidlet i et overskueligt og frit tilgængeligt format, som nemt kan deles med kollegaer og fagfæller.

Publikationens 84 sider er resultatet af to dybdegående projektforløb i Aarhus Kommune og Furesø Kommune, hvor ca. 500 skolebørn fra specialundervisningen med autismespektrum-forstyrrelser (ASF) og/eller ADHD har deltaget i kunstfaglige trivselsforløb som en del af Kulturministeriets nationale initiativ 'Grib Engagementet' fra 2021-2022. 

Læs udgivelsen her

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/