Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Min Musiklektiebog 1

Music Work Out

Et arbejdshæfte til elever der modtager musik­undervisning.

På hver side er der plads til lærerens notater, opgørelse over det antal minutter der er øvet i ugens løb plus en lille elevopgave.

Opgaverne kan eksempelvis handle om no­denavne, intervaller, taktstreger, rytmer eller fortegn.

Det forventes, at læreren hjælper med forstå­elsen af opgaverne.

 

Sidst i hæftet er der ekstra sider med node­linjer, en oversigt over noder+ pauser samt 20 forslag til brug af Music Work Out-materialer i musikundervisningen.

 

MIN MUSIKLEKTIEBOG 1 er beregnet til 1.-, 2.- & 3.årselever.

 

På hjemmesiden www.musicworkout.dk finder man flere idéer til musikundervisningen.

 

Forfatter: Anette Præst Nielsen

Hæfte, 24 sider.

Pris: kr. 49,50

Ved køb af mere end 20 stk. (inden d. 1. sep­tember 2018) ydes 20% introduktionsrabat.

Kan bestilles på info@musicworkout.dk

 

Forlag: APN Music

www.musicworkout.dk

DJ

https://www.facebook.com/dmpf.dk/