Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Mere musik - Mindre skældud

Et Fundament for den gode musikundervisning

Undervisningsmateriale med fokus på at lære børn om musik og om de særlige sociale spilleregler, der gælder i musiklokalet. Hensigten med materialet er at give læreren redskaber til at kunne etablere et trygt undervisningsmiljø med plads til faglig fordybelse.  Eleverne får mulighed for at tilegne sig nogle af de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige, når vi arbejder med musik. Bogen suppleres med adgang (via QR-koder) til digitale ressourcer med mulighed for at lytte til sangene med og uden vokal.

Forfatter Birgitte Schade er cand. pæd. i didaktik (musikpædagogik) samt Almen Musikpædagog fra Det Fynske Musikkonservatorium.

Forfatter: Birgitte Schade Illustrationer:Kirsten Raagaard Pris: Bog, 120 sider, kr. 250,-

Forlag:Dansk Sang

www.dansksang.dk

https://www.facebook.com/dmpf.dk/