Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Melodeus

Et melodihefte med 20 arrangementer af musik af Wolfgang Amadeus Mozart for to lige stemmer plus transponeret 2. stemme til basnøglen.

Forfatter Jens Due

Forlag: Duet Musikforlag

Pris:160

Hjemmeside

https://www.facebook.com/dmpf.dk/