Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Mellem kor- og fællessang 5

Lad os mødes i sang

 

Mellem kor- og fællessang 5 peger tilbage på de tidligere udgivelser i denne emneserie, så de forskellige kategorier herfra er repræsente­ret, men med nye sange.

 

Dette femte hæfte i udgivelsesrækken sigter mod den begyndende flerstemmighed i børne­koret, i musiktimen samt som opvarmningsind­slag for mere rutinerede kor.

 

Hæftets hovedbestanddel er er satser, der som i seriens første udgivelse Ostinat er helt eller delvist opbygget af gentagne melodiske figurer.

 

Forfatter: Carsten Borbye Nielsen

Illustration: Ruth Crone Foster

Pris: Hæfte m. internetunderstøttelse (QR-koder), 40 sider, kr. 240,-

Forlag: Dansk Sang

www.dansksang.dk

 

DJ

https://www.facebook.com/dmpf.dk/