Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

LYT!

Om samspil i organisationer

 

LYT! præsenterer en anderledes måde at tænke organisationer på. Idéen er, at et musisk mindset og evnen til at lytte gør organisa­tionsarbejde mere helhedsorienteret – med plads til at dygtiggøre sig, improvisere og være nærværende. Det handler om at tænke som en musiker og lade teamet arbejde som et orkester.

Lige fra processen i øvelokalet og frem til den sidste performance handler det om samspil mellem mennesker. For orkesteret såvel som organisationen.

 

Bogen fortæller om, hvordan forskellige orga­nisationer som eksempelvis Topdanmark, Tivoli og Business Region Aarhus arbejder musisk.

 

Desuden fortæller de tre dirigenter og orke­sterledere Phillip Faber, Allan Bo Jørgensen og Jens Johansen om, hvordan de får korets og orkesterets mange stemmer til at klinge som en fælles helhed.

 

Forfatteren er cand. mag. i musikvidenskab.

 

Målgruppe: Ledere og medarbejdere, som ønsker inspiration til at skabe en ”velklingende organisation”.

Forfatter: Merethe Klint

Redaktion: Rikke Finland

Pris: Bog (196 sider), kr. 239,-

Forlag: Forlaget Klint

www.meretheklint.dk

 

DJ

https://www.facebook.com/dmpf.dk/