Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

KREATIVITET I MUSIKUNDERVISNINGEN

Bogen tager sit udgangspunkt i praksis og i et bredt og grundigt erfaringsgrundlag, bakket op af et teoretisk afsnit.

Forfatteren ønsker at koble musikundervisning i folke- og musikskole sammen, og at materialet på et kvalificeret grundlag skal kunne inddrages i den obligatoriske ”bevægelse” i den nye skolelov.

Bogens baggrund er en kunstnerisk, kreativt skabende arbejdsmetode med rødder i Dalcroze-rytmikken. Formålet er at folde musik og musikalske idéer og muligheder ud og inddrage hele barnet, hele mennesket, i en kreativt skabende proces.

Bevægelse er et bærende element sammen med leg, historier samt børnenes og deltagernes egen kreativitet, opfindsomhed og idéer.

Indhold/emner:

  • kroppen som instrument
  • bevægelsen som pædagogisk hjælpemiddel
  • kunstnerisk skabende processer
  • rytmik for alle aldre

Målgruppe: Musikskolelærere, musiklærere og lærere i grundskolen, skolepædagoger og børnehaveklasseledere.

QR-koder i bogen giver adgang til korte instruktionsfilm.

Materialet er anbefalet af DMpF

Forfatter: Ida Marie Skydsgaard

Illustration: Hakon Lund Jensen

Pris:

Bog, 136 sider:kr. 280,-

MP3-filer med indspilninger af sangene kan købes hos dansksang.dk

Streaming og downloads af de samlede tracks er muligt via andre tjenester.

Forlag: Dansk Sang

www.dansksang.dk

https://www.facebook.com/dmpf.dk/