Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Julesang i skolen

Julerier gennem 24 sange

Denne bog med og om nogle af de kendte julesange og –traditioner er nr. to i rækken af Dansk Sang´ s temasangbøger.

JULESANG I SKOLEN kan bruges som opslagsværk, med baggrundsstof og øvelser til hver enkelt sang.

Alle sange er med noder, becifring og indledning/præsentation og tips til undervisningen.

Mange melodier er forsynet med spillestemme til keyboard, xylofon eller blokfløjte. 

 

Forfatter: Søren Bechmann

Illustrationer: Kirsten Raagaard

Pris: Bog (136 sider), kr. 240,-

Forlag: Dansk Sang

www.dansksang.dk

https://www.facebook.com/dmpf.dk/