Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

John Høybye - Det skal lyde godt

I anledning af hans 80 års dag d. 12. januar 2019 udkom "John Høybye: Det skal lyde godt...", der består af redigerede samtaler mellem John Høybye og musikhistorikeren Lars Ole Bonde. I dialogform præsenteres læseren for John Høybye som dirigent, komponist, arrangør, pædagog – og menneske. Desuden rummer bogen tre nyskrevne tekster af Høybye selv, en artikel der forbinder Høybyes arbejde med det kulturradikale musikprojekt i mellemkrigstiden, samt musikanalyser og udsagn fra nogle af de mennesker, der har fulgt Høybye gennem årtierne: Henrik Goldschmidt, Georg Metz, Anne Christoffersen, Jørgen Munck, Addi Vaupel, Arne Berg, Eva Chortsen og mange flere.

Udgiver: Forlaget Michael                    

Pris: Kr. 250, -

Redaktion: Lars Ole Bonde, Peter Michel og Lars Nielsen

Læs mere her

https://www.facebook.com/dmpf.dk/