Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Icebreakers

Icebreakers

Icebreakers er en samling lege og øvelser målrettet til at bryd isen og bringe personer i alle aldre tættere på hinanden. Bogen er inddelt i seks kapitler, hvor man arbejder med forskellige temaer. Kapitlerne kan med fordel kædes sammen. Formålet med øvelserne er at skabe tillid,holdånd og gensidig respekt i grupper, så nye idéer kan få frit løb og med plads til at begå fejl.

Forfatter: Tine Fris og Kristoffer Fynbo Thorning

Illustration: Mette Hornung

PrisBog m. internetunderstøttelse (QR-koder), 73 sider, kr. 270,-

Forlag:Postyr ExperienceI/S: www.breaktheice.dk

https://www.facebook.com/dmpf.dk/