Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

GLADA TONER

 

GLADA TONER er tænkt som et supplement til klaverundervisningen.

 

Indholdet er en blanding af lette og svære stykker.

Juletip: Indeholder bl.a. ”Ding Dong Merrily On High” & ”Julrock”.

 

Forfatter: Åse Söderqvist-Spering

Hæfte (48 sider),

Pris: kr. 179,-

Forlag: Notfabriken

www.noder.dk

DJ

https://www.facebook.com/dmpf.dk/