Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Funktionsharmonik

Bogen Funktionsharmonik har en ny indfaldsvinkel til forståelsen af musikalsk harmonik.

Perspektivet er primært auditivt og ambitionen i bogen er ikke kun at afdække det formelle og syntaktiske ved et analysesystem. Betydelige komponister, deres værker og harmoniske særkender bliver også præsenteret for læseren.

Gennem bogens ca. 200 klassiske eksempler kan læseren gradvist blive fortrolig med analyseformens evne til at beskrive harmonikkens nuancer. Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig professionelt med musik, og som ønsker at styrke bevidstheden om dens harmoniske aspekter. 

Funktionsharmonik – en guide til oplevelsesorienteret analyse er en fagbog på 288 sider, limbundet med hardcover. Tryk: Books on Demand GmbH.

Omslag: Charlotte Bøgh 

Forfatter: Thomas Solak

Forlag: www.funktionsharmonik.dk.

Pris: kr. 299,-

https://www.facebook.com/dmpf.dk/