Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

FAVORITER

FAVORITER er – som den svenske titel antyder - en samling kendte og ofte spillede klaver­stykker, hentet fra Åse Söderqvist-Sperings pianohæfter Tema Tangent 2 og 3.

 

Musik fra Bach til ABBA, til brug i klaverunder­visningen og som repertoire til elever, der er ude over de første begyndervanskeligheder.

Forfatter: Åse Söderqvist-Spering

 

Pris: Hæfte (62 sider), Skr. 239,-

 

Forlag: Gehrmans Musikförlag

webshop.gehrmans.se

 

Forfatteren afholder gerne kurser i Danmark; kontakt Wilhelm Hansen: ewh@ewh.dk

 

 

DJ

https://www.facebook.com/dmpf.dk/