Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Fagdidaktik i musik

Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen. Bogen er ajourført, sammenhængende, systematisk og analytisk, så undervisere i musik kan besvare de helt centrale spørgsmål: Hvorfor har vi musikundervisning, og hvad skal udgøre dens indhold? Gennem i alt 17 forskellige aspekter i musikundervisning udfoldes de grundlæggende valg, man står med som underviser i musik. Bogen giver fagdidaktiske redskaber, som kan kvalificere og begrunde gode valg i tilrettelæggelsen af musikundervisningen og vil derudover kunne tjene som diskussionsgrundlag til fagdidaktisk dialog og udvikling blandt musiklærere. Bogen præsenterer en fagdidaktik til musikskoler m.fl.

Pris: 299,95 kr.

Forlag: Frydenlund

Forfatter: Nicolas Marinos

https://www.facebook.com/dmpf.dk/