Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Børnekultur i Danmark 1945-2020

Børnekultur som begreb er kun cirka 75 år gammel, men har i den tid haft stor værdi for udviklingen af en betydningsfuld kulturproduktion og kulturformidling for børn. Kvalitet i børnehøjde, indhold tilpasset børns udviklingstrin og børn som en kunstnerisk og kulturel udfordring er blot nogle af de parametre, der har været styrende. Hertil kommer en øget forståelse for betydningen af børns egen kultur,deres møder med kunst og kultur og ikke mindst børns egen skabende virksomhed. 

undefined

Denne bog giver som den første et samlet historisk overblik over børnekulturområdet og dets udvikling fra den spæde start drevet af ildsjæle til et  professionelt forankret kulturområde i Danmark.

undefined

Forfatter: Merete Dael m.fl.

Forlag: Gads Forlag

Pris: 399,95 kr.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/