Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Børnekor 5

Kanondanse og satser med solmisation

Bogen indeholder både kendte og ukendte sange i forskellige stilarter fx sangene Hello, how are you?, Vi si’r goddag, og Kom lad os synge. Med udgangspunkt i musikken er der ved hver sats idéer til opstilling og indstuderingsteknik samt en dansebeskrivelse. Desuden er der et idékatalog med henvisninger til uddybende kommentarer i bogens sidste afsnit. Målgrupper: Korledere for spire- og børnekor i skole, kirke og musikskole samt folkeskolelærere i den obligatoriske musikundervisning fra 1.-5.klasse. 

Forfattere: Margrethe Enevold og Pia Boysen, konservatorieuddannede musikere og musikpædagoger?

Målgruppe: 0. - 2. klasse, 3. - 4. klasse.

Pris: 300 kr.

Forlag: Dansk Sang

https://www.facebook.com/dmpf.dk/