Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

BABYRYTMIK

  

Tolv aktivitetssange til sang-og bevægelseslege med børn i alderen 0 til 1 år.

Sange ”med-gang-i”, stille sange, sange til stimulation af sansemotorik, sprogudvikling, kreativitet og indlæring.

Bogen bygger på erfaringerne fra forgængerne Babyrytmik (Dansk Sang 2003) og Syng og bevæg din baby glad (Dansk Sang 2013), hvor der orienteres om babyrytmik og - motorik.  

Udgivelsen suppleres med digitale ressourcer; via QR-kode og link gives adgang til indspilninger af sangene med og uden vokal.

 

Forfatter: Dorte Nørgaard

Foto: Rikke Skov

Redaktion: Søren Bechmann, Anders Groth Olsen, Niels Leonhard Rebsdorf og Ebbe Kaad Jacobsen

 

Sangbog (36 sider)

Pris: kr. 200,-

 

Forlag:Dansk Sang

www.dansksang.dk

 

 

DJ

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/