Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

TR-dialogmøder sikrer vidensdeling og ny indsigt

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen

Ved FMM’s netop afviklede dialogmøder 2020 for tillidsrepræsentanter på musikskoleområdet fyldte temaer som arbejdstid, IT-arbejdsredskaber og COVID 19 meget.

Der har været stor interesse for og dermed også en bred repræsentation af landets musik- og kulturskoler på kursusdagene. Det afspejledes i det brede emnefelt som TR’erne medbragte på kursusdagene. Temaerne spændte fra lokal løndannelse og arbejdstid over problematikken med kulturskoleansattes forskellige vilkår og til TR’s arbejde i musikskolens lokal-MED. Også de coronarelaterede problematikker fyldte relativt meget, fortæller TR David Vollmond fra Kerteminde Musik- og kulturskole, som deltog i TR-dialogmødet for region Syddanmark.

undefined

”Det handler fx om hvornår corona er et TR- eller et AMR-spørgsmål”, fortæller han. Samtidig opleves der problematikker omkring onlineundervisningen, da den kræver udstyr, organisering og faglig støtte til den enkelte musikskolelærer. Flere TR’er gav også ved møderne udtryk for, at en udfordring, som deres musikskolekolleger oplever i arbejdet på at beskytte sig selv og musikskolebrugerne mod COVID-19, handler om sammenstød mellem forskellige retningslinjer på skole- og musikskoleområdet.

undefined

IT-redskaber og arbejdstid er de centrale emner

TR ved Københavns Musikskole Michael Strange, nyvalgt næstformand i DMpF’s TR-udvalg, fortæller her om sit udbytte af TR-dialogmødet 2020 for region Sjælland.

Hvilke temaer var presserende på det TR-dialogmøde du deltog i?

Det var særligt arbejdstidsaftalen fra OK15 i praksis og alle dens typiske udfordringer. Et andet tema som også fyldte meget var den virtuelle undervisning og adgangen til de nødvendige IT-arbejdsredskaber.

Hvad fik du selv med hjem?

Jeg fik indsigt i, hvad man gør på andre musikskoler ved typiske problemstillinger og udfordringer for lærerne. Det er værdifuld viden og inspiration til mit arbejde som TR, fx i Lokal-MED.

undefined

TR ved Københavns Musikskole, Martin Strange

Hvad er det gode ved TR-dialogmøderne set fra din stol?

Jeg oplever det som meget givende, at et stort antal TR og TRS-valgte samt faglige konsulenter fra FMM er samlet. Det er en fantastisk mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling med løbende kvalificering af dialogen via de faglige konsulenters svar på vores konkrete spørgsmål.

Læs også:

Musikskole i en coronatid

Mange musikskolelærere trænger til et IT-FIX

Opgaveoversigten OOS 

 

 

.

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/