Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Ny praktikmulighed til konservatoriestuderende

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Over årene er de konservatoriestuderendes musikpædagogiske praktikforløb ude på musikskolerne blevet udhulet og nedprioriteret. Nu vil Musik – og Kulturskoler i Nordjylland ændre på den kedelige tendens.

Den 9. april 2019 mødtes en række undervisere fra de nordjyske Musik- og Kulturskoler (KiN) med en gruppe studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) i Aalborg. Det var startskuddet på et nyt praktiksamarbejde, som tilbyder de studerende praktikforløb på musikskolerne hos rutinerede musikskolelærere.

”Mit primære mål, da jeg startede på konservatoriet, var at blive en dygtig underviser”, DJM studerende

Se videointerview om samarbejdet her: https://bit.ly/2VRB6bP

Speeddate dig til et praktikforløb

”Vi har startet samarbejdet, fordi vi gerne vil vise, hvor fantastisk et job det er at få lov til at undervise alle de her børn i musikskolen”, sagde underviser og afdelingsleder ved Hjørring Musiske Skole, Signe Wang Carlsen, da hun bød de studerende og musikskolelærerne velkommen til mødet på DJM. ”Vi vil gerne give jer et billede af, hvordan et arbejdsliv kan se ud. Og vi vil også gerne have jeres undren og spørgsmål. At I siger højt, hvad I tænker, når I ser vores hverdag”. Efter introduktionen var der speeddating mellem de fremmødte musikskolelærere og konservatoriestuderende i jagten på det rette praktikmatch.

Praktikvejleder vil klæde de studerende bedre på 

Musikskolelærer Gitte Chren har valgt at blive praktikvejleder for at klæde de studerende bedre på til arbejdet som musikskolelærer. ”Det handler om relationer, motivation, trivsel og klasserumsledelse ud over det musikalske indhold”, siger hun.

undefined

Gitte Chren

Hun mener, at musikskolepraktikken er en god mulighed for at gøre overgangen fra studie til arbejdsmarked lettere for de studerende og samtidig give dem en smagsprøve på det musikpædagogiske fag i praksis. Personligt har hun valgt at blive vejleder for at dygtiggøre sig. ”At have studerende "i ilden" starter altid en refleksion over, hvorfor jeg gør, som jeg gør”, siger hun og lægger vægt på, at det er en vigtig inspirationskilde at se andre undervise.

undefined

Virkelighedsnær praktik kan give de studerende faglig retning

Studieleder ved DJM-Aalborg, Esben Elvstrøm, forventer, at praktiksamarbejdet vil gavne de studerende. ”På den måde bliver overgangen fra at være studerende til et arbejdsliv, der helt eller delvist består af musikundervisning, lettere”, siger han og mener, at der er et stort spring fra at have haft superviseret, intern praktik på musikkonservatoriet til at komme ud og få en halv eller en hel musikskolestilling, hvor man pludselig skal forholde sig til mellem 50 og 100 børn i løbet af en arbejdsuge. ”Praktiktilbuddet er et fantastisk godt initiativ, som kan give de studerende et meget klarere billede af, hvad det rent faktisk er for nogle muligheder, der er i musik- og kulturskolerne og måske også give dem en retning, mens de studerer”. 

Praktiktilbuddet er meget brugbart

”Mit primære mål, da jeg startede på konservatoriet, var at blive en dygtig underviser”, fortæller Sofie Søndergaard Sørensen, der studerer sang og korledelse ved DJM. Derfor blev hun rigtig glad, da hun hørte om den nye praktikmulighed. ”Jeg har selv haft et meget fortroligt forhold til mine sanglærere gennem tiden, og det håber jeg at kunne give videre sammen med glæden ved at udtrykke sig gennem sang”. siger hun.

undefined

Sofie Søndergaard Sørensen

Hun nyder at fjolle og nørde med sangeleverne, og selv om hun opbygger flere og flere rutiner i sin undervisning, arbejder hun løbende med de mange forskellige personligheder og livshistorier. ”Den samme elev er ofte forskellig fra uge til uge. Det er krævende og enormt spændende at lære dem at kende i små glimt og forsøge at finde ud af, hvad de har brug for, og hvad der virker for dem”, siger hun. Hun glæder sig til at få et bredere indblik i livet som musikskolelærer og mener, at praktiktilbuddet er meget brugbart. ”Alle de lærere, som jeg snakkede med på praktikmødet, var meget passionerede omkring deres arbejde, og det var en fornøjelse at udveksle historier og erfaringer med dem. Jeg glæder mig meget til at blive udfordret og inspireret”. 

Musikskolelærerne har fingeren på pulsen

Gitte Chren mener, at musik- og kulturskolernes musikpædagogiske force er musikpædagogikken ude i praksis. ”Som studerende på musikkonservatoriet oplevede jeg, at vi, for at blive så dygtige som muligt, arbejdede meget med slutproduktet. Jeg blev mester i at finde og rette de musikalske fejl. Jeg tænker ikke, at det er “fejlfinderlæreren”, der er brug for i undervisningen af elever i musikskoler - men i stedet lærere, der arbejder med eleverne, der hvor de faktisk er og som vægter processen frem for produktet”, siger hun. I sin daglige praksis møder hun mange forskellige børn og unge, også dem som ikke altid er super motiverede.

Skær ind til benet og få essensen ud 

Malte Frost studerer guitar og sammenspilsledelse ved DJM i Aalborg. Han oplever praktiktilbuddet som en god mulighed for at komme ud i et mere virkelighedsnært forløb for de studerende, som regner med at undervisning bliver en stor del af deres indtægt. ”Men der er også mange, som ønsker at gå andre veje, og for dem synes jeg, at det er fint, hvis de ikke behøver at komme i praktik”, siger han.

”Undervisning er spændende, fordi man følger en musikalske udvikling"

undefined

Malte Frost 

Malte Frost har valgt at deltage i praktikordningen for at blive klogere på sine undervisningsmæssige styrker og svagheder. ”Undervisning er spændende, fordi man følger en musikalske udvikling. Samtidig bliver jeg mere reflekterende over min egen musikalitet og lærer at skære ind til benet for at få essensen af musikken formidlet”.

Musikskolepraktikken skal være fleksibel 

Udgangspunktet for de frivillige praktiktilbud er, at de studerende skal have et praktikforløb, som møder deres behov og ønsker. “Kultur- og musikskolerne tilrettelægger forløbene, så de studerende får prøvet kræfter med en virkelighed, som de ikke møder i det traditionelle “hovedfags-kanin-praktikforløb” inde på musikkonservatoriet”, siger Signe Wang Carlsen.

undefined

Initiativtagerne Malene Wennerlin og Signe Wang Carlsen, KiN

De studerende kan vælge kortere intensive forløb eller følge musikskoleundervisningen over en længere periode. Der er sat arbejdstid af til sparrings- og vejledningsmøder mellem den studerende og musikskolevejlederen. “I forbindelse med praktikkens afslutning bliver der lavet en evaluering, hvor hovedfagslærer, musikskolelæreren og den studerende deltager”, siger hun. Al praktikken foregår ude på musikskolerne. Hele idéen med praktiksamarbejdet er at tilbyde de studerende et praktikforløb, som ligner den musikskolevirkelighed, de skal arbejde i som færdiguddannede. 

Musik- og kulturskolerne går foran 

“Praktikforløbene er finansieret i de enkelte musik- og kulturskolers drift”, fortæller Signe Wang Carlsen. De musikskoler, som har lærere, der har valgt at blive praktikvejledere, prioriterer opgaven i lærernes arbejdstid. Skolernes samarbejdsforum (KiN) betaler for det praktikvejleder-kursus, som musikskolelæreren skal deltage i. “Vi tror på, at samarbejdet med DJM omkring de studerendes musikskolepraktik vil komme til at skabe værdi for alle skoler i regionen. Derfor er det også meningen, at alle skoler over tid skal tilbyde de konservatoriestuderende praktik. Sæson 2019-2020 er vores ”pilot-år”, så derfor har vi valgt at starte med 3 skoler”, siger hun.

Burde - kan ikke bruges til noget

Til spørgsmålet om det egentlig ikke er musikkonservatorierne, der burde gå forrest, når det handler om erhvervspraktikken for deres eget fag og deres studerendes fremtidige arbejdsliv siger musikskolelærer Gitte Chren: ”Burde kan ikke bruges til noget. Jeg tænker, at samarbejde og vidensdeling er det allerbedste udgangspunkt for at give de studerende den mest vellykkede og brugbare musikskolepraktik. Forhåbentlig kan vi gennem dette samarbejde fortælle den gode historie om fantastisk brugbare praktikforløb - og hvem ved, måske kan det være begyndelsen på, at vi gentænker og ikke mindst styrker de konservatoriestuderendes praktik.

Et samarbejde baseret på tro, håb og musikpædagogiske visioner

Når konservatorierne ikke tilbyder deres studerende sammenhængende praktikforløb i praksis, skyldes det en presset økonomi, og at faget musikpædagogik ikke har topprioritet.

"Vore studerende skal først og fremmest være kunstnere”

Konservatorierektor Claus Skjold Larsen udtalte ved paneldebatten om musikfagets fremtid i januar 2019 på SDMK i Esbjerg: ”Vore studerende skal først og fremmest være kunstnere”. På DJM i Aalborg ønsker man at opprioritere den musikpædagogiske praktik, så de studerende bliver klar til det efterfølgende arbejdsmarked. Studieleder, Esben Elvstrøm, håber på et langvarigt praktiksamarbejde.

undefined

Esben Elvstrøm, DJM

”Samarbejdet med KiN fungerer særdeles godt, begge parter kan se værdien og det fremadrettede perspektiv”, siger han. I de nye studieplaner for DJM er den overordnede vision for de studerende, at de får betydelige kompetencer på hovedinstrument/sang, sangskrivning/komposition og undervisningsfærdigheder i både solo- og holdundervisning. ”Bliver praktiksamarbejdet med KiN en succes, kan det tænkes, at den nye praktikmulighed bliver mere formelt skrevet ind i studieplanerne”, siger han. Lige nu er praktiktilbuddet frivilligt, og der indgår ikke hovedfags- og pædagogiklærere fra musikkonservatoriet i samarbejdet. 

Andre praktikordninger for kommende undervisere   

Ser man lidt bredere ud over de eksisterende praktikordninger for lærerstuderende til grundskoler og ungdomsuddannelser, har de eksisteret længe og er både velstrukturerede og velorganiserede. Hertil kommer gymnasieskolernes helt egne pædagogikumforløb for nyansatte lærere. På universiteter og professionsskoler er praktikforløbene ikke frivillige, og samtidig er der en økonomisk kompensation til de gymnasier og folke- og friskoler, som takker ja til at modtage studerende i praktik. Det skyldes alle de relaterede opgaver, som følger med det at have praktikanter gående. Det handler fx om ledelses- og koordineringsopgaver, vejledning af praktikanten, uddannelse af vejledere, kontakt til uddannelsessted, planlægningsmøder, evalueringer af forløb, kommunikation osv. Alle disse opgaver vil også skulle løses i det nyetablerede samarbejde mellem KiN og DJM i Nordjylland. Derfor bliver det interessant at følge, hvordan man i praksis fordeler og kompenserer for løsningen af de forskellige typer opgaver. 

Se eksempler på eksisterende praktikaftaler og praktikbeskrivelser på universitet, skole- og ungdomsuddannelser.

Folkeskolen: https://bit.ly/2MtIRAv

Fri-, Privat- og grundskoler samt gymnasier: https://bit.ly/2HGiTF7

Praktik-semesterplan SDU: https://bit.ly/2WBKW1F 

Læs også Fra Musiker til Musiklærer

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/