Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikpædagogiske Saloner på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Med spot på kvaliteten af den individuelle øvning åbnede de nye Musikpædagogiske Saloner ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) dørene for musikskoleundervisere, musikskoleledere, konservatorie-studerende og deres undervisere. Med disse saloner ønsker forskningsprojektet Kunst og Læring ved DKDM at skabe en platform, hvor alle med interesse for det musikpædagogiske område kan mødes, indhente ny viden og igennem fælles dialog og refleksion berige og inspirere hinanden. Salonerne byder på oplæg og samtaler om centrale musikpædagogiske emner.

DKDM har med lektor, ph.d. Anne Gry Haugland, i spidsen etableret projektet Kunst og Læring. Kunst og Læring er et flerårigt forskningsprojekt, bestående af blandt andet tre ph.d.- projekter, som gennemføres i samarbejde med Århus og Aalborg Universitet. Kunst og læring skal belyse og udvikle kunstnerisk og pædagogisk praksis på konservatoriet og bidrage med ny viden til de vidensområder, som konservatoriet beskæftiger sig med. Ved Kunst og Lærings Musikpædagogiske Saloner skiftes forskerne til at være værter og vælge tema for salonen med udgangspunkt i deres forskning. Salonerne åbner forskningsprojektet Kunst og Læring for omverden og giver forskerne mulighed for at dele deres resultater og få uvurderligt input og respons undervejs fra det fagmiljø, som gerne skulle få gavn af deres forskningsarbejde. Der afholdes i alt 3 saloner i studieåret 2019/2020.

undefined

Line Fredens, Violinist, Master i Læreprocesser og Ph.d. studerende ved DKDM og DPU

Ph.d.-studerende og violinist Line Fredens tog hånd om den første salon, der blev afholdt den 14. november i Ny Sal på DKDM. Line Fredens forsker i kunstneriske læreprocesser rettet mod instrumentalpædagogisk praksis. Hun underviser i Performance Psykologi og Musikpædagogik ved DKDM, og salonen den 14. november var kulminationen på et forløb, hvor hendes studerende gennem undervisning og observation af egen praksis med videooptagelser, kollaborativ læring samt interviews havde udforsket egne musikalske læreprocesser i den daglige øvning. Ved salonen præsenterede Line Fredens den teoretiske og forskningsbaserede baggrund for forløbet, og hendes gennemgang blev suppleret af praksis-eksempler præsenteret af de involverede konservatoriestuderende. I kaffepausen gik samtalerne lystigt og bar præg af, at salonens tema var relevant og vedrørende for alle, der har med instrumentalpædagogikken at gøre. Senere bød duo Ventus, bestående af Michaela Hansen (fløjte) og Louise Anine Mogensen (klarinet), på et særligt indblik i, hvordan de som ensemble har grebet deres læring og udvikling an gennem kollaborativ øvning og deliberate practice. Eksemplerne blev hermed konkrete og praksisnære– noget, der afspejledes i den efterfølgende fælles dialog, som bød på mange interessante refleksioner fra tilhørerne. 

undefined

Peter Bruun, statsprøvet musikpædagog i musikteori og komposition ved DJM og cand.pæd. fra DPU, p.hd.-studerende ved DPU og DKDM

Den næste salon er d. 27. februar 2019. Vært ved denne salon er Peter Bruun. Hans ph.d.-projekt omhandler musikalsk skaben i pædagogiske sammenhænge. Peter Bruun er oprindelig uddannet som komponist fra konservatoriet og har arbejdet som freelance komponist. Igennem de sidste 15 år har han desuden arbejdet meget med musikalsk skaben i pædagogiske sammenhænge. Ved salonen d. 27. februar er temaet derfor ”Musikalsk skaben i instrumentalundervisning”. Udgangspunktet er, at der indenfor den klassiske musik er en stærk tradition for, at det skabende og det udøvende er adskilt– både på det professionelle niveau og stort set også på det pædagogiske niveau: Når man lærer at spille et instrument, forholder man sig til musik, som findes i forvejen. Det handler om at mestre en bestemt spilletradition, og det at lave sin egen musik er ”udenfor pensum”. Historisk set og i andre musikkulturer – herunder meget af den rytmiske musik, vi kender – er det ikke sådan. Hér hænger skabelse og udøvelse ofte sammen. Spørgsmålet er, om vi i højere grad og med fordel kan inddrage skabende processer i instrumentalundervisningen. Ved salonen vil der være oplæg ved Carl Bergstrøm, komponist og forsker, der bl.a. vil give et historisk perspektiv på temaet, og oplæg ved Østen Ore, guitarist og komponist, der i mange år har arbejdet med at inddrage komposition i sin undervisning på Kolding Musikskole. 

undefined

Anne Gry Haugland, Ph.d. fra Københavns Universitet

Forårets sidste salon afholdes 30.april og har titlen ”Tonesprog og sprogblomster”. Den har lektor ved DKDM Anne Gry Haugland som vært, og dens tema er det billedsprog, som musikundervisning ofte er fyldt af. Udgangspunktet for salonen er, at dette billedsprog ikke er et sprog, der bruges i mangel af et mere præcist fagsprog. Tværtimod er brugen af billedsprog i musikundervisningen en meget præcis fagsproglig strategi, som på samme tid tillader kommunikation af en stor mængde nødvendig fælles viden og giver plads til udvikling af et individuelt kunstnerisk udtryk hos den studerende. F.eks. vil en metafor ikke betyde det samme for alle, men den kan på den anden side ikke betyde hvad som helst. Ved salonen vil en række af DKDMs lærere i en panelsamtale lægge op til en fælles refleksion over billedsprogets rolle, dets potentialer og faldgruber.

Læs også: Fra Musiker til Musiklærer

Hvorfor er der behov for musikpædagogisk forskning?

Musikpædagogikken har aldrig fundet sin pasform på konservatoriet 

Mere information om saloner kan findes her 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/