Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

I Nordjylland starter hvert år med ny inspiration

Forfatter: Sofie Dahl Nordlund
Af Sofie Dahl Nordlund

Når eleverne i de nordjyske musik- og kulturskoler møder til undervisning i et nyt år, mødes de af undervisere, som forinden har fået ny, faglig inspiration. I uge 1 er der nemlig kursusuge for de ansatte i alle de nordjyske musik- og kulturskoler. Det var i år niende år i træk, kursusugen blev afholdt. 

Hvert år afholdes en række forskellige kurser samt en fællesdag. Bag planlægningen af den årlige kursusuge står Kulturskoler i Nordjylland (KiN), som er et samarbejde mellem de ti nordjyske musik- og kulturskoler. ”Der er to spor i det. Det ene er, vi får selvfølgelig kompetenceudviklet vores lærere, det andet er det sociale aspekt. Begge dele giver god energi til at fortsætte sæsonen,” siger Henrik Hammer, leder af Jammerbugt kulturskole og med i KiNs kursusudvalg. 

Eleverne har stor glæde af at underviserene får ny inspiration

”Når ti skoler arbejder sammen om at lave en kursusuge for ca. 250 undervisere, får vi mulighed for at tilbyde lærerne langt mere, end den enkelte skole kan tilbyde af kompetenceudvikling. Derudover giver samarbejdet ligeledes lederne en mulighed for sammen at arbejde på et strategisk plan for udvikling af musikskolerne,” siger Thomas Albæk Jakobsen, som er leder af Musikskolen i Frederikshavn Kommune og formand for KiN. ”Lærerne er meget glade for kursusugen, som er en fantastisk start på et nyt år, og det er vigtigt for underviserne og skolerne, men i sidste ende er det jo for elevernes skyld, at vi gør det her. Eleverne har stor glæde af at vores undervisere får ny inspiration af oplægsholdere og af hinanden. Det betyder noget i hverdagen.”

Det bakker musikskolelærer Mads Slej op om: ”Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har nogle kursusuger, hvor vi har mulighed for at fordybe os og få noget fagligt input.

Der er mange interessante kurser fra de tidligere år, som jeg bruger i den daglige undervisning. Nogle af dem, der står tydeligst for mig er rytmisk kor med Jim Daus og dirigentkursus med Peter Ettrup. Det har været virkelig interessant.”

I år bestod kursusugen af to dage; en dag med forskellige kurser at vælge imellem og en fællesdag. Blandt årets kurser var førstehjælp, improvisation, skulpturarbejde og et oplæg om at være nodeblind. Ud over det faglige indhold er kursusugen en kærkommen lejlighed til at møde kollegaer, studiekammerater og fagfæller, og der er godt gang i snakken i pauserne. Det er vigtigt for fællesskabet og den faglige sparring. 

undefined

Lina Franke Hedegaard

Lina Franke Hedegaard, underviser i drama og billedkunst på Hjørring Musiske Skole: ”Jeg synes det er fantastisk at mødes. Det er fantastisk, at vi kan få nogle input, og vi kan arbejde sammen. Og så synes jeg, at vores fredag, hvor vi er sammen og får vendt emner og temaer og bliver provokeret lidt, er rigtig fed. Det gør at vi er et fællesskab. Det er ekstra vigtigt, når man er fra en lille faggruppe. Det er vigtigt at fortsætte det, for vi lærer hinanden at kende, og så kan nye samarbejder opstå i regionen. Der var også et tekstfortolkningskursus engang, hvor vi arbejde sammen, musikere og dramalærere. Med tekst og billeder. Det var også mega-spændende.” 

undefined

Anne-Mette Strandgård

Lina Franke er en af de undervisere, der har ’små fag’, der betyder, hun ikke har så mange fagkollegaer på sin egen skole. Det gælder ikke for Anne-Mette Strandgård, som underviser i ssb, klaver og kor på Aalborg Kulturskole, som er regionens største skole. Alligevel finder hun også meget inspiration i kursusugen og i de møder og fællesskaber, der opstår i kursusugen: ”Det er fedt at møde folk fra alle kommunerne, så det ikke kun er de samme, man ser hver gang. Musikmiljøet er meget lille, så det er rart at møde nogle fra de andre skoler.”

Et friskt syn på eleverne

Temaet for årets fællesdag var Fremtidens Kulturskole, og der kom to oplægsholdere for at give hver sin vinkel på den overskrift. Det var fremtidsforsker Anne-Marie Dahl og ungdomsforsker Søren Østergaard, som fortalte om kulturskolens rolle og om børn og unges trivsel, nu og i fremtiden. De kunne – på helt forskellig vis - bidrage med et frisk syn på eleverne og deres motivation og udfordringer. De kom også med stikpiller, eftertanker og udfordringer til både undervisere og ledere, som giver refleksion til det daglige arbejde.

undefined

Frokost og networking 

På spørgsmålet om, hvorvidt der følges op på kursusugen, svarer Thomas Albæk Jakobsen: ”Kursusudvalget gør et stort arbejde med at samle deltagernes evalueringer og planlægge næste års kursusuge. Derudover tages der forskellige initiativer rundt om på skolerne til at formidle og arbejde med inputs fra såvel kurser som den fællespædagogiske dag. I Frederikshavn Kommune tager vi for eksempel inputs fra fællesdagen op i diverse processer og bruger den nye viden til at udvikle den daglige praksis.” 

Et nyt initiativ fra KiN giver lærerne mulighed for at samle op på faglighed og udfordringer med fagkollegaer fra regionen, når de i august – ved skoleårets start – mødes til kompetencedage. Det er et relativt nyt koncept, som kun har kørt to gange. Kompetencedagene adskiller sig fra kursusugen ved at være drevet af lokale kræfter, for der gemmer sig en hel masse viden og erfaring på skolerne allerede, som man med fordel kan drage endnu mere nytte af. Hver skole og underviser har mulighed for at byde ind med en workshop på en af de to dage. Her kan man for eksempel samle sin faggruppe og udveksle ideer og materialer, eller man kan diskutere teamsamarbejde eller kommunikation. Begrænsningen er, at det ikke må være med oplægsholdere udefra, og at hver skole skal indbyde alle regionens lærere. Nogle af de workshops, der har været udbudt ved kompetencedagene, er forældresamarbejde, e-musik, klassik slagtøj og materialeudveksling for forskoleundervisere, for at nævne nogle få. 

undefined

Nordkraft Bigband underholder kursisterne

Lærerne er stadig ved at vænne sig til det nye koncept, der blandt andet udspringer af et ønske om at kunne mødes i faggrupper på tværs af kommunerne. ”Kompetencedagene i august er rigtig spændende. Her mødes vi for eksempel med dramalærerne på tværs af skolerne, og det er virkelig godt og frugtbart. Jeg har erfaring for, at jeg bruger det, jeg har fået med mig fra kursusdagene og kompetencedagene, i min daglige undervisning,” siger Lina Franke Hedegaard, og Mads Slej supplerer: ”Det er virkelig interessant at høre om, hvordan tingene foregår på de andre skoler i Nordjylland. Der har været snak om, at vi skal lave noget fælles sammenspil, det har jeg endnu til gode at se, om det skulle blive til noget.” 

Ud over kursusugen samarbejder KiN om blandt andet at udvikle rytmiske fællesskaber, om Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester samt om et praktisksamarbejde med konservatoriet. ”Vi har et fantastisk samarbejde mellem musik- og kulturskolerne her i regionen, og det er godt, for når vi samler kræfterne, har vi mulighed for at tilbyde vores lærere et bredt udvalg af kurser, som den enkelte skole ikke ville kunne magte alene. Det gavner eleverne i sidste ende,” siger Henrik Hammer og tilføjer: ”Eleverne har også glæde af vores samarbejde, for eksempel når de mødes i vores ungdomssymfoniorkester og på regionale talentweekender.” 

KiN tilbyder ikke decideret efter- og videreuddannelse.

De sidste ni år har KiN fokuseret på kursusugen i uge 1 og senest er kompetencedage i august kommet til. Begge er inspirationsforløb og for korte til at være egentlig kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Ansvaret for lærernes efter- og videreuddannelse ligger derfor fortsat ude hos de enkelte musikskoler under KiN. I Nordjylland ser man nu frem til at kunne fejre 10-års jubilæum for kursusugen i uge 1, 2021. 

Læs også:

Musikskolelærerne mangler løbende efter- og videreuddannelse

Effektiv efteruddannelse

Læs mere om Kulturskoler i Nordjylland og kursusugen på www.kulturskolerinordjylland.dk  

Foto: Sofie Dahl Nordlund

https://www.facebook.com/dmpf.dk/