Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

God musikundervisning og nyt tiltag til efteruddannelse

Forfatter: Anne Bang-Larsen
Af Anne Bang-Larsen, chefkonsulent ved kulturvidenskaber SDU

Nyt efteruddannelsesforløb på SDU tilbyder i 2022-2023 musikskolelærere ny didaktisk viden som hjælp til at løse de mange nye pædagogiske opgaver.

Musikfaget og børne-unge-kulturen er i en evig forandringsproces, som stiller nye krav til musikskolelærere på landets musikskoler. Derfor har man på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet udviklet et nyt efteruddannelsesforløb for musikskolelærere, som underviser på musikskolen, i grundskolen og på dagtilbudsområdet. Uddannelsesforløbet hedder Teoretisk Pædagogikum – musikpædagogisk efteruddannelse for musikskolelærere og er et svar på det efteruddannelsesbehov, flere musikskolelærere adresserer, hvor musikfaglig viden går hånd i hånd med nyeste viden om musikdidaktik og pædagogik.

Musikskolelærernes nye opgaver

Når musikskolelærere rundt om i landet udtrykker et ønske om at blive klædt bedre på til at møde nye elevgrupper og varetage nye undervisningsopgaver, kan det ses som et resultat af de seneste års politiske reformer og lokale prioriteringer af ressourcer. Musikundervisning har på mange måder været grundlæggende for forståelsen af, hvordan dag-, skole- og fritidstilbud bidrager til børns og unges almendannelse. Nyere forskning peger imidlertid også på en øget polarisering mellem ressourcestærke og ressourcesvage musikmiljøer. Dette hænger sammen med musikfagets status på læreruddannelsen, begrænsede efteruddannelsesressourcer på musikskolerne og meget forskelligartede forudsætninger hos elever såvel som lærere. Musikskolelærer og rytmikpædagog, Christina Øbo Andersen, som er blandt initiativtagerne til den nye uddannelse, peger på, at musikskolelærernes opgaver er blevet mere varierede: “Selvom kandidaterne fra musikkonservatorierne modtager undervisning i musikpædagogik, oplever mange at blive udfordret i de nye undervisningsformer, eksempelvis i holdundervisningen. Det nye for mange musikskolelærere er at skulle undervise i “skal”-undervisningen med dertil hørerende elever uden den store motivation for musikfaget, hvor det tidligere har været “kan”-undervisningen, der har været musikskolelæreres arbejdsfelt”. De nye krav, lærerne mødes af, skal derfor også modsvares af efteruddannelsestilbud, som tager udgangspunkt i den udvikling, musikfaget befinder sig i, og i de nye undervisningsopgaver, lærerene skal varetage.

undefined

Solid musikskolepraksis tilsat et drys af ny didaktisk viden

Anne Vibeke Vennerstrøm, som til daglig er uddannelseschef for Teoretisk Pædagogikum for gymnasielærere, er en anden af initiativtagerne til uddannelsen. For hende har det været vigtigt, at efteruddannelsestilbuddet skaber et refleksionsrum, hvor kursisterne er solidt funderet i en praksis, som på uddannelsen reflekteres i forhold til teori og metode: ”Teoretisk Pædagogikum for musikskolelærere hviler på den forudsætning, at kursisterne kommer med konkrete erfaringer fra en daglig undervisningspraksis. Derfor er der netop tale om et efteruddannelsesforløb, hvor deltagerne tager afsæt i en praksis, som de gerne vil kvalificere”. Uddannelsen er tilrettelagt som fem eksternater, hvor deltagerne modtager teoriinformeret undervisning, der reflekteres i analyse af egen praksis. Gunvor Severinsen, som er en af underviserne på uddannelsen og desuden er kursusleder for pædagogikumkandidater indenfor gymnasieområdet, fortæller, at der som en del af det samlede undervisningsforløb arbejdes med aktioner i egen praksis mellem de enkelte kursusgange, og at der efterfølgende reflekteres i dialog med de øvrige kursister: ”Mødet og den faglige dialog med kolleger og fagfæller er således også en central del af uddannelsesforløbet.” Holdet bag den nye uddannelse gør det tydeligt, at man kender til de mange gode tilbud, der er i forskellige dele af sektoren, men det, man har ønsket at sætte fokus på i denne uddannelse, er en kvalificering af en allerede eksisterende undervisningserfaring, hvor ”målet er, at deltagerne gennem uddannelsen bliver mere præcise og tydelige i deres sprog og deres undervisning til at planlægge, evaluere og udvikle undervisning med andre lærere og samarbejdspartnere og i forskellige sammenhænge”.  Netop derfor er der tale om et lidt længere forløb, men samtidig et forløb, som kan passes ind i en travl hverdag og bruges direkte i den daglige praksis. Anne Vibeke Vennerstrøm slutter af med at sige: ”Der er masser af god musikundervisning derude, men med dette tilbud får lærerne et drys af ny didaktisk viden, som kan hjælpe dem til at løse de mange nye opgaver endnu mere kvalificeret og ikke mindst reflekteret”.

undefined

SDU’s information om den nye efteruddannelse til musikskolelærere

Første gennemløb af uddannelsen starter til september 2022, og der er endnu enkelte ledige pladser. De fem eksternater er alle af to dages varighed og foregår på SDU (dag 1 kl. 10-18 og dag 2 kl. 9-16). Uddannelsen koster 30.000 kr inklusiv forplejning på kursusdagene. Hvis du er blevet nysgerrig på at vide mere om uddannelsen, kan du læse mere her. 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/