Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

En hilsen fra Konservatoriestuderendes Fællesråd’s bestyrelse

Den 28. oktober holdt bestyrelsen i Konservatoriestuderendes Fællesråd (KSF) møde på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Omdrejningspunktet for mødet var, hvordan vi kan gøre fællesrådets arbejde synligt for de studerende og dermed gøre det muligt for dem at involvere sig. Som et led i dette er bestyrelsen i øjeblikket ved at lave en Facebook side, og der vil desuden blive sendt en mail ud til alle studerende på de danske konservatorier med information om KSF’s arbejde og vision. Siden bestyrelsesmødet har repræsentanter fra bestyrelsen holdt møde med DEOO (Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner), som vi fremover kommer til at indgå i et projektsamarbejde med. Der vil komme mere information om dette på et senere tidspunkt.

Derudover havde KSF også to repræsentanter med i Graz ved den årlige AEC-kongres (Association Européenne des Conservatoires), som mødtes med studerende fra andre steder i Europa og udvekslede erfaringer.

Hvis du har lyst til at vide mere eller støtte op om KSF’s arbejde, er du velkommen til at kontakte forkvinde, Camilla Overgaard på overgaard.camilla1@gmail.com

https://www.facebook.com/dmpf.dk/