Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

De konservatoriestuderende har fået en fælles stemme

Forfatter: Esben Lindhardt Toft
Af Esben Lindhardt Toft, Bestyrelsesmedlem KSF

Den 5. maj skete der noget ganske særligt: På initiativ fra studenterrådet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København mødtes studerende fra alle landets konservatorier.

Formålet var at afsøge muligheden for at genetablere et fælles studenterråd, der har været nedlagt siden 2008. Der var en vis spænding at spore blandt de fremmødte om, hvorvidt man kunne finde fælles fodslag.

At samle alle konservatoriestuderende i én fælles organisation er en svær øvelse, da de kunstneriske uddannelser i deres natur er meget individuelle størrelser. Det viste sig dog hurtigt, at der var langt flere ting der samlede end adskilte de studerende, og der eksisterede et stort fælles ønske om at lære hinanden bedre at kende på tværs af institutionerne.

Dagen endte med, at man nåede til enighed om oprettelsen af Konservatoriestuderendes Fællesråd, forkortet KSF, der vil repræsentere samtlige konservatoriestuderende i landet. Siden da er der blevet konstitueret en bestyrelse, hvis primære opgave det er, at facilitere de forhåbentlig mange projekter og være bindeled mellem de forskellige konservatorier.

Bestyrelsen er:

  • Formand: Camilla Overgaard, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus
  • Næstformand: Rasmus Kjærgaard, Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg
  • Presseansvarlig: Esben Lindhardt Toft, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København
  • Medieansvarlig: Joanna Lyngbye Jensen, Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg
  • Økonomiansvarlig: Jonathan von Schwanenflügel, Syddansk Musikkonservatorium, Odense
  • Carl Bruno Weitling, Rytmisk Musikkonservatorium, København

Det er foreningens håb, at den politisk kan være en konstruktiv stemme for de studerende, og at den kan være med til at styrke samarbejdet mellem konservatorierne internt. Der er nok at tage fat på, og vi glæder os til at arbejde sammen med andre aktører på området om en fremtid med musik i hele landet!

Foreningen kan kontaktes på: ksf@dsfnet.dk

https://www.facebook.com/dmpf.dk/