Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Studerende samarbejder på tværs om BEDRE MUSIKUNDERVISNING

Forfatter: Astrid Dynesen
Af Astrid Dynesen

 

Samarbejdet skal udmønte sig i en masteruddannelse i musikpædagogik og styrke musikfaget i musikskolen og folkeskolen. Men hvad synes de studerende om projektet?

Undervisere på folke- og musikskolerne landet over har længe søgt konkrete løsninger på, hvordan man efterkommer folkeskolereformens krav om større samspil mellem musik- og folkeskoler. På Det Jyske Musikkonservatorium og VIA University College i Aarhus tog man derfor i sensommeren 2016 første skridt mod et nyt musikpædagogisk partnerskab de to institutioner imellem. Her gennemførte 21 lærer-, pædagog- og konservatoriestuderende et fælles undervisningsmodul i musikpædagogik, og sammen har de i løbet af seks uger både planlagt, gennemført og evalueret undervisning af elever og børn i folkeskoler og daginstitutioner.

Planer om ny masteruddannelse Det er første gang, at studerende fra et musikkonservatorium og en professionshøjskole sammen underviser børn i musik, og planen er, at samarbejdet skal udmønte sig i en fælles masteruddannelse i musikpædagogik målrettet musiklærere i musikskoler, folkeskoler, gymnasier og højskoler.

Ansøgningen ligger pt. hos Undervisningsministeriet, og forventningen er at masteruddannelsen, udover at medvirke til at styrke musikfaget i folkeskolen, vil bidrage til et mere fleksibelt uddannelsessystem i Danmark, hvor man som musikstuderende kan uddanne sig på tværs af institutioner, skabe nye praksisfællesskaber og styrke sine jobmuligheder efter endt uddannelse.

Men hvordan har de studerende oplevet modulet og samarbejdet indtil videre, og hvilke tanker gør de sig om masteruddannelsen og musikfaget i fremtiden? MUSIKSKOLEN har spurgt tre studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium og VIA University College.

 

Lærke Emilie Rosenberg Studerende på Læreruddannelsen m. musik som linjefag, VIA University College - 3. år.

Hvordan har du oplevet det nye undervisningmodul? Jeg havde ingen ide om, hvad jeg gik ind til men synes, at det har været spændende at arbejde med nogle nye mennesker, som har så meget fokus på musikken. Jeg synes, at der er så mange musiske aktiviteter, man kan lave med mindre børn, men mit umiddelbare billede af musikundervisningen i indskolingen er lidt trist. Faget kommer ikke rigtig til sin ret. Så jeg er blevet meget mere bevidst omkring mine visioner for musiklærerfaget. Dét, at jeg fik muligheden for at arbejde tværfagligt med musik sammen med andre studerende, som er vant til at undervise og har et stort repertoire og meget erfaring, har givet mig blod på tanden til at blive en rigtig god musiklærer.

Hvorfor er dette nye samarbejde vigtigt, synes du? Samarbejdet med musikskolerne og konservatoriet er vigtigt, fordi det kan medvirke til at forbedre musikundervisningen og give nye muligheder til de børn, der vil musikken. Og så er det vigtigt at arbejde sammen på tværs af uddannelserne, fordi man lærer rigtig meget om sig selv i mødet med andre professioner. Vi har jo vidt forskellige tilgange til faget - på læreruddannelsen har vi meget fokus på det didaktiske, og hos de konservatoriestuderende er musikken hovedfokus. Personligt er jeg blevet inspireret til at blive så dygtig som overhovedet muligt, fordi det giver flere muligheder og et fagligt overskud at have flere forskellige værktøjer at vælge fra.

Hvis det lykkes at få oprettet en masteruddannelse i musikpædagogik – hvad tror du så det kommer til at have af betydning for musikfaget i fremtiden? Jeg håber, at flere får lyst til at uddanne sig inden for musikfagene, så man er sikret nogle dygtige og kvalificerede lærere til at varetage musikundervisningen i folkeskolen i fremtiden. Det er enormt vigtigt, at man brænder for sit fag, og det tror jeg helt automatisk man gør, hvis man føler sig godt rustet. Jeg håber også, at masteruddannelsen vil medføre, at musikfaget får en større vigtighed, end det har nu.

 

Nikolaj Bugge Bachelor i musik fra DJM (rytmisk guitar) og studerende på kandidaten i Rytmisk Musik - Musikpædagog, DJM.

Hvordan har du oplevet det nye undervisningmodul? Det har givet mig et skærpet fokus på mine egne ambitioner for mit virke, og det har også givet mig en konkret faglig forståelse for dét at være folkeskolelærer. Men det vigtigste for mig har uden tvivl været, at jeg har været nødt til at forholde mig kritisk til min egen fremtid. Projektet blev i høj grad vinklet på, at vi som konservatoriestuderende skulle forsøge at indgå i folkeskoleundervisningen, som den er i dag, og det rejser nogle spørgsmål hos os alle sammen, for det er ikke nødvendigvis derfor, at vi som udgangspunkt er startet på konservatoriet og det, vi vil bruge vores specialiserede faglighed til.

Hvorfor er dette nye samarbejde vigtigt, synes du? Der er ingen tvivl om, at med alle de reformer, der vælter ned over hovedet på os, skal vi blive bedre til at tænke det hele sammen. Og at vi, der arbejder i musikskolen, skal indgå i folkeskolen i en eller anden grad. Men jeg synes også, det er vigtigt, at der er en positionering mellem de to uddannelser, fordi vi varetager to vidt forskellige dele af musikmiljøet. Konservatoriet skal turde være den institution, der vægter kunsten højt, og som arbejder med pædagogik på kunstens præmisser. Hvis man kommer med den indgangsvinkel og skal samarbejde med nogen, der arbejder mere ud fra pædagogikkens præmisser, vil der opstå spændinger, men dem skal vi bruge konstruktivt.

Hvis det lykkes at få oprettet en masteruddannelse i musikpædagogik – hvad tror du så det kommer til at have af betydning for musikfaget i fremtiden? Jeg håber, at man kan finde en middelvej, hvor man ikke bare forestiller sig at man kan lave en eller anden pakke, der kan tilbydes til alle børnene, men hvor man tør have med talentudvikling at gøre, og hvor man tør at stille krav til, at musik kan være mere end et hyggeligt afbræk fra matematik og fysik. At musikken også kan være en levevej, og at den er noget, der skal tages seriøst på samme måde som alle mulige fag og erhverv.

 

Line Skøtt Møbjerg Bachelor i musik fra DJM (klassisk saxofon) og studerende v. Pædagoguddannelsen, VIA University College – 3. år.

Hvordan har du oplevet det nye undervisningmodul? Jeg var selv ude i en børnehave sammen med tre lærerstuderende, og børnene syntes det var enormt spændende, og det betød meget, at vi var flere voksne, som kunne spille godt på forskellige instrumenter. Vi havde tilsammen et bredt repertoire og havde også haft tid til at finde noget nyt, som børnene ikke kendte i forvejen. Så jeg tror helt sikkert, at vi bidrog til at åbne børnenes horisont. Man kunne dog godt mærke, at det var et pilotprojekt, for der var mange idéer i spil, men målet har måske været lidt uklart. Folk har været meget positive og har haft rigtig meget lyst til at bidrage, og på den måde har det også stukket i mange retninger.

Hvorfor er dette nye samarbejde vigtigt, synes du? Det er en enormt kompleks opgave at være pædagog, og det er det også at være musiker. Når man kan mødes og trække på hinandens ressurser og spidskompetencer, kan man nå nogle helt andre steder hen, end man ville kunne ellers. Jeg tror på, at man skal starte tidligt, hvis man fremadrettet er interesseret i at opretholde en god musikkultur. Hvis ikke man bliver præsenteret for inspirerende musik af god kvalitet, så er det jo ikke musikken, man får lyst til at gå videre med, når man på et tidspunkt skal vælge en fritidsaktivitet.

Hvis det lykkes at få oprettet en masteruddannelse i musikpædagogik – hvad tror du så det kommer til at have af betydning for musikfaget i fremtiden? Jeg håber, at flere børn vil finde interesse for musikken, fordi de bliver præsenteret for noget, som er interessant. Jeg håber også, at det bliver mere tilgængeligt at indgå i disse fællesskaber og lave musik på den her måde, for der er et hul mellem at være musiker og pædagog. At forene de to roller og gøre det sammen med andre har manglet. Så både for underviserne og børnene håber jeg, at et tiltag som dette vil kunne give noget mere musik over hele linjen, simpelthen.

Foto: Camilla Marcinkowski

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/