Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Samarbejde mellem Faxe Musikskole og folkeskolen

”Det er et vigtigt led i at hente eksterne samarbejdspartnere ind i folkeskolen efter den nye folkeskolereform”, lyder det fra borgmester Knud Erik Hansen.

Fællesskab, sammenhold, trivsel, øget selvværd, koncentration og indlæring - musikkens værdi og dens vigtige plads i folkeskolen er noget, Faxe Kommune og Faxe Musikskole er enige om – det kræver samarbejde.

Byrådet har bevilget midler, så musikfaget kan blive løftet i hele kommunen. Det sker blandt andet ved, at en lærer fra musikskolen er med i musikundervisningen i samtlige 2. klasser det meste af skoleåret. Folkeskolelæreren bidrager med sin erfaring i klasserumsledelse og musikundervisning i folkeskolen, og musikskolelæreren er en faglig og musikalsk vitaminindsprøjtning, så begge læreres samarbejde tilsammen løfter undervisningen. Samtidig er det ambitionen, at begge underviseres kompetencer bliver styrket af det fælles samarbejde.

Ifølge folkeskolereformen skal der være et gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole, og i Faxe Kommune har man grebet det an med denne kompagnon-undervisning i 2. klasserne.

”Vi har styrket samarbejdet mellem vores folkeskole og Faxe Musikskole, fordi vi grundlæggende mener, at musikundervisning er med til at styrke indlæringen. Vi mener, det er vigtigt at alle børn får muligheden for at stifte bekendtskab med musik, og når vi nu har så fremragende en musikskole, er det helt oplagt at sætte dette ambitiøse projekt i søen”, siger borgmester Knud Erik Hansen.

”Musik er en helt central del af et moderne menneskes tilværelse, så jeg glæder mig over, at kompagnon-undervisningen og en række øvrige mindre samarbejder, er kommet godt i gang i dette skoleå̊r”, tilføjer Knud Erik Hansen 

Også musikskoleleder Lena Schnack Mertz glæder sig over samarbejdet:

”Det er min og musikskolens ambition, at så mange børn som muligt skal møde musikken, og at der bliver skabt gode musikmiljøer rundt omkring – også i folkeskolen. Musik har en værdi i sig selv, men musikken udvikler også kompetencer som opmærksomhed, fokus, fordybelse og fællesskab”, siger Lena Schnack Mertz.

Samarbejdet byder på en række andre tilbud:

  • Musik som linjefag for overbygningen

  • BeatMatique (5.-6. klasse), hvor matematik og musik bliver forenet – nodeværdier og brøker bliver omsat til lyd og rytme

  • IPad som instrument (7.-10. klasse) hvor eleverne via forskellige apps kommer til at udtrykke sig musikalsk

  • Skolerne kan få en ”musikskolelærer for en dag” - eller lærerne kan modtage instrumentalundervisning for at styrke egne kompetencer.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/