Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Ramt af Helhedsskolerne – Svendborg Musikskole lige nu

Forfatter: Christa V. Danielsen
Af Christa V. Danielsen, TR & klarinetlærer, Svendborg Musikskole

På anden sæson arbejder vi med udfordringen: Helhedsskolerne - og hvordan går det så med det?

Vi trækker vejret en smule lettere efter at have opdaget, at vores arbejdsdages længde bliver reddet af privat- og friskoleeleverne, som heldigvis stadig får tidligt fri. Så vores dage er ikke blevet synderligt meget længere. Men vi ser udfordringer omkring de små elever i Heldagsskolerne, som er dødtrætte, når de endelig får fri fra skole. De er svære at få til at spille i orkester(sammenspil), og deres skemalagte tid er altafgørende for, om de fortsætter i musikskolen.

Forskolen er hårdest ramt. Udfordringen er ikke kun Helhedsskolerne og de sene tider, men også den lange række af besparelser og musikskolens prisstigninger. Dagpleje og børnehaver har også fået skåret deres budgetter helt ind til benet, og skal vende hver en krone. Hjul på barnevognene – eller musikopdragelse til børnene? Det gør det meget vanskeligt at være forskolelærer på fuld tid… Mange idéer er sat i værk. Mange flere idéer skal findes. Vi arbejder på, at alle 0. klasser i Svendborg Kommune skal have et Music Mind Games-forløb med en af musikskolens forskolelærere, og tre folkeskoler er allerede involveret.

På instrumentallærerområdet er der sket et skifte, som vi aldrig tidligere har været ude for: der findes nu udelukkende venteliste på klaver!! Som blæserlærer og strygerlærer er man jo konstant ”PR-mindet”, så det er et spændende scenarie, at vi nu alle er lige i den henseende. Vi kommer virkeligt til at skulle udvikle vores PR-strategi, og vi kommer til at skulle arbejde sammen om det – alle sammen! Spændende, synes jeg, men helt sikkert skræmmende for de kolleger, som oplever det for første gang. Vi har i mange år centraliseret os mere og mere. Det er skønt med egne lokaler og kolleger lige om ørerne og et musikskolemiljø for eleverne, men nu er vi delvist nødt til at decentralisere os igen. Simpelthen for at kunne komme til at undervise eleverne lige efter skoletid, på deres egen skole. Det er en vigtig faktor for forældrene, om de skal køre deres børn til musikskolen, eller om børnene er selvhjulpne. Det bliver nødvendigt at være geografisk fleksibel, hvis man vil opretholde sit timetal. Vi prøver at skabe miljø på skolerne og aftale med kollegaer at være samme sted indenfor det samme tidsrum. Der sker heldigvis gode ting, når vi er sammen – også på skolerne. Det er nødvendigt at være gode til at netværke, og det kan mærkes, at flere og flere opgaver omkring det praktiske bliver lagt over på os.

Vi oplever, at Helhedsskolerne så småt er begyndt at finde sig selv i den nye struktur og igen begynder at kunne se udad og byde samarbejde velkommen. Det var en svær tid, da skolerne skulle finde ud af, hvad det betød at være en Helhedsskole, og hvordan det lige skulle se ud i praksis. I starten var der ikke overskud til samarbejde med musikskolen, og det var ind imellem svært at føle sig velkommen som musikskolelærer ude på skolerne. Men nu sker der gode ting! Det er besluttet, at Svendborg Musikskole i 2014 skal finde kr. 200.000,- i budgettet til en pulje, som skal bruges til rabatordninger eller friundervisning. Denne pulje kommer i stedet for en tilsvarende nedskæring. En ny måde at tænke besparelser på, som virkelig er fremsynet. Det har ført til spændende tiltag, som man kun kunne have drømt om. Og i de nye samarbejdsrelationer er der også en gensidighed omkring planlægning og økonomi i projekterne. Helhedsskolerne har fra starten haft en tvungen opgave i Svendborg, som hed: ”Mere idræt!”. Nu er der et stort ønske om også at opgradere de kreative fag, og en af mulighederne er et samarbejde med musikskolen. Skårup skole har kastet sig ud i et samarbejde med Svendborg Musikskole med afsæt i Yamaha-blæserklasser metoden. I foråret 2013 startede en musikskolelærer med 27 børn i 4. klasse på saxofon (med 14 elever) og klarinet (13 elever) samt orkester. Det blev en kæmpesucces, som derfor nu er udvidet til at omfatte fire af musikskolens blæserlærere. De 30 elever fra foråret spiller videre, og hele 4. klasse-årgangen, i alt 40 børn, er blevet tildelt blæserinstrumenter: 11 klarinetter, 10 trompeter, 9 tværfløjter, 5 tubaer (baryton) og 5 trækbasuner (altbasuner). Alle 70 børn samles i et orkester. Fra folkeskolens side er der afsat en ekstra musiktime, og to af skolens musiklærere er involverede. Det fungerer så fremragende at forene musikskolelærernes kompetencer med folkeskolelærernes - det er et spændende og lærerigt samarbejde, der er sat i værk. Alle involverede parter er klar over den betydning det har for eleverne og er opsatte på at gøre det til en succes.

Drømmen er, at alle 4. klasser i Svendborg Kommune skal spille et instrument. Man kunne sagtens forestille sig, at andre instrumentgrupper også blev involveret: strygerklasser m.m. Set fra TR-vinklen er der en udfordring i, at timerne ligger om formiddagen, og at der bliver et hul i skemaet indtil de almindelige musikskoletimer. Men for mange af os er det en kærkommen mulighed til at få nogle af vores eftermiddagstimer flyttet op til formiddagen. Og så er det fantastisk at opleve at nå ud til elever, som vi ellers aldrig ville have set skyggen af i musikskolen. Det er en helt anderledes måde at undervise på, når man står med ti elever på en gang; elever, som ikke selv har valgt at spille et instrument. Hvis man kan ændre og justere sine forventninger en smule, giver det bare så meget mening!

Og så kan man jo håbe, at der bliver fundet en mulighed for, at vi kan undervise folkeskoleelever i deres skoletid, så vi kan lægge noget mere af vores arbejdsdag tidligere på dagen og nå eleverne der hvor de er, og på de tidspunkter, hvor de er mest motiveret for indlæring. Det vil også have stor betydning for skolernes eget miljø at få så meget musik på skolen. Skoleorkestre, musicalorkestre, kor osv. Som det kendes fra andre lande, hvor man har set, hvor meget det betyder for elevernes hverdag, kulturelle udvikling og for kulturlivet i det hele taget.

Endnu et nyt samarbejde er startet mellem musikskolen og Svendborg Gymnasium. På Svendborg Gymnasium har man valgt at etablere et bigband - fra bunden. Instrumenter til det fuldt besatte bigband blev hentet hjem, og interesserede gymnasieelever kunne melde sig. De fleste, som har meldt sig til et blæseinstrument, har aldrig spillet et sådant instrument før. To af musikskolens lærere er involveret i undervisningen af eleverne på gymnasiet i tæt samarbejde med en af gymnasiets egne musiklærere.

Yderligere er der sat et stort samarbejde i værk i forbindelse med "Spil Dansk Dagen": Alle 4., 5. og 6.-klasser i Svendborg Kommune er inviteret til et stort korprojekt, og indtil videre er mindst 650 børn tilmeldt. En af musikskolens sangpædagoger er ude i et forløb med de tilmeldte klasser, og det hele afsluttes med et brag af en koncert, hvor musikskolens Harmoniorkester, Marimba Dream Team, Strygerensemblet og et af musikskolens rockbands spiller til sangene.                   

Hvis man skal sige noget godt om alle besparelsesrunderne, prisstigningerne, krisen og Helhedsskolernes indtog, så må det være, at det har givet grobund for en masse nye tiltag og muligheder. Hvis man spiller med, så ser det ud som om det nok skal kunne lade sig gøre at være musikskolelærer i den nærmeste fremtid.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/