Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

De små synger og taler i Dragør

Forfatter: Julie Vangsgaard Ravn
Af Julie Vangsgaard Ravn

I Dragør samarbejder bibliotek, musikskole og pædagogisk støttekorps om early literacy for de største vuggestuebørn. Børnene lærer sprog gennem dialogisk læsning og klassisk musik.

I seks udvalgte vuggestuer i Dragør Kommune møder Lili, Hr. Struganoff og Min Mormors Gebis komponisterne Chopin, Prokofiev og Saint-Saëns. Det sker, når børnebibliotekaren og musikskolelederen med en uges mellemrum kommer på besøg med dialogisk læsning og musikalske sidefortællinger til den samme billedbog. Projektet har fået navnet ”De små synger og taler”.

Fra bogkasser til relationer

Biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann tog i 2018 initiativ til samarbejdet i forbindelse med et møde for alle kulturaktører i kommunen. Før da havde bibliotekets samarbejde med dagtilbuddene bestået i at pakke bogkasser og sende dem ud til institutionerne hver 4. uge. Efter et fagligt udviklingsforløb om early literacy og i samklang med den nye dagtilbudsreforms pointe om, at dagtilbud skal samarbejde med fritidstilbud, valgte biblioteket at lave en indsats på 0-3-årsområdet. 

”For mig er det en fornøjelse at arbejde på et tværfagligt projekt som dette, fordi det betyder, at jeg skal være helt skarp på min faglighed”

Kommunens kulturaktører har et stående opdrag om at samarbejde med hinanden, og ”De små synger og taler” er et eksempel på, hvordan der med en ide, åbenhed hos aktørerne og uden store omkostninger kan skabes værdi for borgerne, mener Henriette Ritz Kylmann.

undefined

Musikskoleleder Jacob Honoré og biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann

Skarp på faglighed

Børnebibliotekar Isabel De Costa Grubbe står for bibliotekets del af projektet: Dialog med dagtilbudsledere, udvælgelse af en relevant børnebog, tilrettelæggelse af dialogisk oplæsning og information til forældre samt selve besøget i dagtilbuddene og en inspirationsliste med litteratur til personalet. ”For mig er det en fornøjelse at arbejde på et tværfagligt projekt som dette, fordi det betyder, at jeg skal være helt skarp på min faglighed: At formidle litteraturen og skabe en oplevelse omkring den”, siger Isabel De Costa Grubbe.

”Børnene skal præsenteres for musik, de ikke kender i forvejen"

Hun bruger konkreter, bl.a. dyrefigurer, til at skabe en ekstra oplevelse i den dialogiske læsning. I de perioder, projektet kører, ser hun flere vuggestuebørn på biblioteket end ellers, og hun får løbende henvendelser fra dagtilbud om at lave dialogisk læsning med nye temaer.

undefined

Isabel De Costa Grubbe

Marcherende opera-appelsiner

På Dragør Musik- og Kulturskole oplever leder Jacob Honoré, at partnerskabet med biblioteket ligger lige til højrebenet, og at samarbejdet både bør og kan fortsætte videre i både børnehave og skole. Musikskolelederen møder op i dagtilbuddene med en stor højttaler og en computer, hvor børnene kan se lydbølgerne fra musikken. Han læser op af den samme bog som børnebibliotekaren og tilføjer forskellige klassiske musikstykker undervejs koblet med bevægelse. Vuggestuebørnene har for eksempel marcheret som små appelsiner til Prokofievs operastykke ”Kærligheden til de tre appelsiner”. Bortset fra en enkelt sang, de kender og kan danse til, er Jacob Honorés mantra, at børnene skal præsenteres for musik, de ikke kender i forvejen. ”Sprog er jo lyde, og vi lærer ved at imitere de lyde. Men det kræver, at vi virkelig kan lytte. Ved at spille ukendt musik for de små træner vi deres evne til at lytte, samtidig med at det udvider deres horisont”, fortæller musikskolelederen.

Støtter engagerede pædagoger

Hos kommunens pædagogiske støttekorps oplever man, at projektet understøtter pædagogerne i at arbejde mere med sprogstimulering i hverdagen, fordi det udover et spændende besøg også giver medarbejderne konkrete værktøjer at arbejde videre med. ”Der er et stort engagement hos pædagogerne, men ikke meget tid at give af. Fordi biblioteket og musikskolen er opsøgende og kommer ud til dagtilbuddene, bliver det lettere at deltage, og fordi projektet giver konkret inspiration til dialogisk læsning og arbejde med klassisk musik til sprogindlæring, har det gjort en forskel for pædagogernes arbejde”, siger Linda Kofoed. Hun har sin daglige i gang i kommunens institutioner, og her er hun siden projektets start stødt på mange samtaler om Lili og Hr. Struganoff. Et sted har børnene også marcheret til Prokofiev efter musikskolens besøg. ”Bibliotekaren og musikskolen kunne godt være endt som dagens underholdende højdepunkt på stuen, men i stedet har pædagogerne grebet projektet og fået det til at vokse”, siger Linda Kofoed.

Fagligheder gør en fælles forskel

På biblioteket står Henriette Ritz Kylmann klar til endnu en sæson med ”De små synger og taler” – og til flere samarbejder. ”De små synger og taler” er en god historie, fordi den viser og beviser, at det gør en reel forskel for både borgere og medarbejdere, når vidt forskellige fagligheder med vidt forskellige kerneopgaver samarbejder, siger bibliotekslederen, der er klar til at lade samarbejdet gå fra projekt til fast tilbud.

Samarbejdet udvides i 2021

Samarbejdet om De små synger har vist sig at være begyndelsen på et samarbejde, som har udviklet sig til, at man i år har et fælles katalog over tilbud til skolerne. ”Dette efterår sætter vi turbo under arbejdet med at lave et Fællesskabernes Hus i Idræts- og Kulturknudepunktet i Store Magleby sammen med Hollænderhallen”, fortæller hun. Ambitionen er, at man udover lokale- og administrationsfællesskaber også har indholdsfællesskaber på tværs af bibliotek, musikskole og Hollænderhal. 

Læs også:

Instrumentalundervisning for alle børn

Med musikken som legekammerat 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/