Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Rekrutteringsforhåbninger i coronaens kølvand

Forfatter: Per Hillebrandt Egholm
Af Per Hillebrandt Egholm

I disse tider er rekruttering vigtigere end nogensinde. Flere musikskoler har en gentilmeldingskrise i kølvandet på corona og nedlukninger.

Så længe jeg kan huske, har det været den evigt uløste gåde, hvordan man skaffer nye musikskoleelever. Det er fx interessant, at noget, der fungerer fint i én kommune, kan være fuldkommen virkningsløst i nabokommunen. I disse tider er rekruttering vigtigere end nogensinde. Det er mit indtryk, at de fleste musikskoler har en gentilmeldingskrise i kølvandet på corona og nedlukninger.

”Selv den bedste fjernundervisning kan ikke stå mål med den ægte vare, hvor det unikke og fantastiske netop er mødet med et andet menneske"

Man kan ikke fortænke forældre i at være bekymrede over, hvorvidt man tør satse på musikskoler, når de har været vidne til to sæsoner, hvor undervisningen har været meget anderledes end normalt. Selvom alle de mange dygtige musikskolelærere har gjort deres yderste for at levere et godt online produkt, så står selv den bedste fjernundervisning ikke mål med den ægte vare, hvor det unikke og fantastiske netop er mødet med et andet menneske, som man vier sin fulde opmærksomhed. Dertil kommer, at der har været alverdens benspænd for orkestre og sammenspil, som er motiverende musikaktiviteter for mange elever.

Synliggørelse af musikskolen

I Hvidovre Musikskole har vi gennem årene arbejdet på, at skoleeleverne på alle kommunens ni skoler skulle være klar over, at musikskolen findes. Vi har nogle år i træk haft En dag på Musikskolen for alle 3. klasses elever, hvor hele klassetrinnet tilbringer en dag hos os og afslutter med en koncert, hvor forældrene er indbudt. I kølvandet på disse dage er der mulighed for at få en gratis prøvetime. Vi har samtidig en lang række andre tiltag, såsom elleve trompetklasser og ni tromboneklasser og en række forløb af kortere eller længere varighed.

”Videoen fik i den grad leveret det ønskede budskab, nemlig at musikskolen er et sted, hvor alle kan være trygge og glade, udvikle sig og have det fedt sammen"

En anden aktivitet er vores Åben Hus Dag, der efterhånden er blevet et tilløbsstykke i en grad, så den næsten er druknet i sin egen succes med lange køer til at prøve obo og trommer. Dagen kaster dog ikke mange nye elever af sig, og der er også en fare for, at vi bliver til en familieforlystelse. Faget instrumentkarrusel har heldigvis en virkelig god tilslutning, og mange karruselelever vælger at fortsætte på et selvvalgt instrument. At disse elever fortsætter i musikskolen er måske ikke så overraskende, da de allerede er sluset ind i folden, når de har tilmeldt sig karrusellen. Dette forår har vi desværre ikke kunnet gennemføre Åbent Hus Dag i maj, så vi var klar over, vi måtte gøre noget andet.

undefined

Musikskolevideo og frikvarterskoncerter

Da idéen om at lave en video først kom op, var jeg en anelse skeptisk. Det forekom mig, at nedlukningstiden havde været helt oversvømmet af livestream, webinarer og fjernundervisning – og jeg tænkte derfor, at endnu mere skærmtid måtte være det sidste, nogen som helst børn eller forældre kunne have lyst til eller brug for.

undefined

Johanna og Pelle Fridell

Men da parret Johanna og Pelle Fridell tog stafetten og komponerede en god sang med et arrangement, som eleverne kunne nå at lære på kort tid, så lod jeg mig gudskelov overbevise. Det har været et projekt, som blev virkelig forløsende på mange planer. Vi fik dispensation til at måtte møde nogle udvalgte elever, som blev filmet enkeltvis eller sammen med læreren under overholdelse af alverdens forsigtighedsforanstaltninger. Optagelserne og den efterfølgende redigering og mixning blev foretaget så virtuost og musikalsk, at det endelige produkt er blevet en sand fornøjelse. Vi fik lov til at lade videoen tilgå alle hjem gennem skolernes Aula.

”Skolerne var meget glade for modellen og håber, vi vil gøre det meget oftere"

Vi kunne umiddelbart aflæse en tilstrømning af nye elever. Videoen fik i den grad leveret det ønskede budskab, nemlig at musikskolen er et sted, hvor alle kan være trygge og glade, udvikle sig og have det fedt sammen. Johanna er danselærer, så der er forholdsvis meget fokus på nogle gode moves, som giver et skønt liv i videoen. Som musikskole er det værd at overveje, om man ikke skulle lave en PR-video hvert år, selvom det er en dyr fornøjelse. Da det endelig blev muligt at besøge skolerne igen, besluttede vi at lave skolegårdskoncerter. Vi måtte endnu ikke holde indendørskoncerter, så derfor blev det til lærerkoncerter i frikvartererne. Men det havde den store fordel, at koncerterne var korte og musikken blev associeret med den feel-good fornemmelse, der er i skolefrikvarterer. Skolerne var meget glade for vores frikvarterskoncerter og har ønsket, at musikskolen gør det oftere. Om vi fik viftet nok med musikskolefanen kan vi være i tvivl om, men mange børn, som ikke plejer det, fik lyttet til musik af enhver slags. I forhold til skolerne er vi også stærkt hjulpet af et godt samarbejdende lærerteam, som er fine musikere alle sammen. Disse to tiltag, som opstod under nedlukningen, video og skolegårdskoncerter, er begge ting, vi vil fortsætte med fremadrettet, når verden bliver normal igen.

Se Hvidovre Musikskoles PR-video her

Læs også:

Digital mediestrategi kan påvirke musikskolers elevrekruttering positivt

https://www.facebook.com/dmpf.dk/