Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikskoler er mere end musikken

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Hvad motiverer nutidens musikinteresserede unge og fastholder deres musikinteresse? Det har fagbladet bedt musikskoleelever om at give deres bud på. De personlige beskrivelser tegner et unikt billede af musikskolerne anno 2022.

En erfaren musikskolekollega fortalte mig engang, at de elever som bliver ved gennem mange år, i høj grad kommer, fordi lærer og elev har noget mere sammen end musikken. Faktisk oplevede kollegaen, at en del elever blev frustrerede, når de nærmede sig 25-års alderen, som er aldersgrænsen for musikskolelever, fordi de blev nødt til at give slip på relationen. Den oplevelse bakkes op af flere undersøgelser og rapporter om musikskoleundervisning. Relationen mellem elev og lærer er ligeledes central for fastholdelse af musikinteressen hos John Sloboda, som er forskningsprofessor ved Guildhall School of Music. Han peger på i alt tre elementer, der er vigtige for, at musikinteressen bliver fastholdt: For det første skal det være sjovt at spille musik, dernæst oplevelsen af at mestre instrumentet fx ved koncerter og sidst, men ikke mindst, støtte og anerkendelse fra instrumentallæreren.

"Man bliver glad af at lytte til musik, og man bliver endnu gladere af at spille den"

Lærerens relationsarbejde er derfor ifølge Sloboda vigtigt og har sammen med lærerens pædagogiske og musikfaglige kompetencer stor betydning for, hvordan elevens musikalske udvikling former sig. Andre parametre som støtte fra familie og venner, pris på undervisningstilbuddet, fagligt indhold, kvaliteten, geografisk placering, elevens andre fritidsinteresser, skole og uddannelse etc. spiller naturligvis også ind på valg og fravalg. Det viser fx undersøgelser fra DAMUSA 2011: Hvorfor går dit barn i musikskole? og fra Dansk Folkeoplysnings Samråd 2013: Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? Problematikken omkring brugerbetaling som en afgørende tærskel for deltagelse er dog et politisk prioriteringsspørgsmål, som derfor bør løses politisk. En oplagt mulighed er fx at øge de nuværende blot 50 procent af den mulige statslige reservationsbevilling (se Faktaboks). Dette vil kunne medvirke til at nedbryde den såkaldte ”kulturelle ulighed” forårsaget af social skævhed.

FAKTA

I Bekendtgørelse om musikskoler § 5., stk. 3 fastlægges det, at musikskoler med kommunalt tilskud maksimalt kan få refunderet 25 procent af lærer- og lederlønnen. Over en årrække, har politikerne dog fastholdt bevillingen nede på ca. 12 procent sideløbende med kommunale besparelser flere steder på musikskoleområdet i samme periode.

Vi spørger de unge, som det handler om

Når man arbejder musikfagligt enten som underviser, musiker eller leder, ønsker man at gøre sit bedste for, at alle børn og unge sikres en musikkulturel (ud)dannelse. I det helt store perspektiv er børn og unge nøglen til vores fremtidige kulturelle mangfoldighed og bør tilbydes et godt og rigt liv, også i kulturel henseende.

"Jeg håber, at musikken bliver en god og seriøs hobby, når jeg bliver voksen"

Men hvordan videregiver vi musikoplevelse og musikudøvelse til kommende generationer, så motivationen for at spille musik og synge øges? Hvad mener hovedpersonerne fx selv om deres musikalske rejse i musikskolen? Hvad giver mening i deres travle hverdag? Og hvordan vil de gerne mødes og hjælpes med at opnå det, som de søger i musikken? For at få svar på disse vigtige spørgsmål inviterede fagbladet musikskolelever til at byde ind med deres personlige beskrivelser af, hvad de oplever skaber motivation og lyst til at spille musik.

Emil Westh Johansen 15 år

BLÅ BOG

Jeg hedder Emil Westh Johansen og er 15 år. Jeg har kendt til musikskolen siden 0. klasse, hvor jeg havde Kompagnonundervisning (samarbejde mellem musik- og grundskole). Herefter to år med rytmik i musikskolen, så et år med folkemusikkarrusel, og til sidst slagtøj og slagtøjsorkester, som jeg går til i musikskolen i dag.

Hvad fik dig til at spille musik i musikskolen?

Min far har altid spillet musik, og som lille syntes jeg, det var meget sejt, så derfor begyndte jeg også at spille. Over tid har jeg bare forelsket mig mere og mere i at spille musik.

Hvad er du særligt glad for ved din musikskoleundervisning?

Jeg synes, at musik er noget af det vigtigste i verden, og så er det mega sjovt at spille sammen og opleve det sammenhold, man har omkring en fælles interesse.  

Hvad har den allerstørste betydning for din lyst til at lære at spille?

De venner, jeg har fået via musikken, og glæden ved at spille foran andre mennesker betyder meget.

Hvad betyder din relationen til musikskolelæreren for din motivation?

Det er meget vigtigt, at man har en god relation til sin lærer, da det er lærerne, der har den største betydning for, at man synes, det er sjovt at gå til musik.

Tror du, at du vil fortsætte med at spille musik, når du på et tidspunkt stopper i musikskolen?

Jeg vil altid have musik som en hobby, men jeg har ikke planer om at blive musiker.

Er der noget du savner i musikskolen?

Nej ikke lige nu. Jeg synes, det er præcis, som det skal være.

undefined

Lucas 18 år

BLÅ BOG

Jeg hedder Lucas Uvalic og er 18 år. Jeg startede på musikskolen, da jeg var 6 år. Nu går jeg til undervisning i guitar og spiller fast i et guitarorkester.

Hvorfor har du valgt at gå i musikskole?

Jeg går selvfølgelig i musikskole, fordi det er sjovt. Men jeg kan også mærke, at jeg stadig rykker mig, selvom jeg har gået i musikskole i mange år. Der er stadig nye teknikker og mere teori, som man kan lære.

Hvad fik dig til at begynde med at spille musik?

Jeg var 6 år gammel og var på besøg hos min mormor og morfar. Her ser jeg en guitar under sengen i soveværelset og spørger min morfar, om jeg må prøve den. Han siger: ”Du må få den, hvis du lærer at spille på den”. Det valgte jeg at gøre og er siden blevet vild med at spille musik.

Hvad giver dig lyst til at spille på dit instrument?

Det fedeste er, når man har øvet på et stykke i lang tid og pludselig, så spiller det bare. Den følelse af, at man har et færdigt produkt, som man selv har skabt, som ovenikøbet lyder godt, er bare fed. Det hjælper også utrolig meget, at man har en underviser, der holder én i ørerne og giver én noget at øve på. 

Hvad betyder fællesskabet om musikken for dig?

Det er uden tvivl det bedste ved at spille musik. Jeg har spillet i bands tidligere, og lige nu spiller jeg i et guitarorkester. Alle, der spiller musik, har et fælles sprog, så man har altid et eller andet at snakke om. Det, at man er sammen om at lave et fælles produkt, som man forhåbentlig skal vise frem, bidrager med noget helt specielt til fællesskabet.

Hvad er en god musikskolelærer for dig?

Det er en person, som er god til at lære fra sig. En med en masse forskellige midler til, hvordan man bedst muligt kan få lært det, man skal. For mig er en god musiklærer også en, der lige sender en ekstravideo eller svarer på ens beskeder uden for undervisningstiden, hvis man er gået i stå. Jeg synes, at det hjælper, hvis man også kan snakke med sin underviser om andet end musik. Det gør for mig, at jeg får et mere personligt forhold til min underviser, og på den måde får jeg mere lyst til at lære.

Hvad synes du er det bedste ved at kunne spille et instrument?

Man bliver glad af at lytte til musik, og man bliver endnu gladere af at spille den.

Har du en drøm med musikken?

Jeg har ikke nogen drøm om at bliver professionel musiker. Jeg drømmer om at bliver ved med at spille musik, og forhåbentlig vil jeg stadig blive ved med at udvikle mig.

Andet du tænker, som er vigtigt i forhold til at spille musik?

Jeg synes, det er ærgerligt, at færre og færre børn spiller musik. Alle kan lære at spille musik, og jeg er sikker på, at mange vil få glæde af det at kunne spille. Det er måske noget, man kunne arbejde med i musikskolerne. Hvordan får man børn væk fra skærmen og ind på musikskolerne? 

undefined

Anna 15 år

BLÅ BOG

Jeg hedder Anna Lohmann Albeck. Jeg er 15 år og startede på musikskolen, da jeg gik i 0. klasse. Først var det faget musik og bevægelse senere blokfløjte, klaver og nu mit hovedfag sang, som jeg har gået til i fem år. I dag spiller jeg på klaver og synger og skriver mine egne sange. 

Hvorfor går du i musikskole?

Mine forældre syntes, at jeg skulle lære at spille på et instrument, og det ville jeg også gerne selv.

Har du haft en oplevelse, der gjorde, at du ville lære at spille musik?

Ja, hjemme hos mig er vi noget af en stor musikfamilie. Min far spiller klaver og skriver sin egen musik. Mine storebrødre har begge spillet trommer i musikskolen, og min mor er også glad for musikken. Så jeg tror bare, at lysten til at udtrykke mig gennem musik altid har været hos mig, lige siden jeg var helt lille.

Hvad er du særligt glad for ved din musikskoleundervisning?

Det er nok den stærke relation, jeg har med min solosanglærer. Jeg har gået hos hende i fem år, så jeg er rigtig tryg ved hende. Det gør, at jeg tør udfordre mig selv og overskride nogle grænser uden at være genert og holde mig tilbage. Det er mega fedt.

Hvad har den største betydning for din lyst til at lære at spille og synge?

Hvis jeg fx har haft en hård dag, så ser jeg frem til at komme til musikundervisning og få mine tanker på noget andet. Det har også betydning, at jeg føler, at jeg får noget ud af min undervisning, og at jeg bliver bedre. Endelig er musikken min egen, og det er der ingen der kan tage fra mig. Når jeg skriver mine egne sange udtrykker jeg mig igennem musikken på en helt særlig måde, som kan hjælpe mig med at bearbejde de udfordringer, jeg møder i hverdagen.

Hvad er vigtigt for dig, for at du vælger at fortsætte i musikskolen?

Det er nok, at jeg har nogle gode, dygtige og søde lærere. 

Hvad ville eksempelvis kunne få dig til at stoppe i musikskolen?

Måske hvis jeg ikke havde fundet min rette “hylde”. Sidste år stoppede jeg med at gå til klaver. På den måde kunne jeg koncentrere mig om at udvikle mig indenfor min store passion sang, mens jeg kørte klaveret derhjemme, med det jeg har lært gennem årene.

Har du mødt musikgenrer i musikskolen, du ellers ikke ville have stiftet bekendtskab med?

Ja det har jeg. Jeg blev inviteret med i de fynske musikskolers bigband, en genre jeg ikke kendte til, men som er vildt spændende. 

Er det vigtigt for dig at gå til musik sammen med andre, eller er du mest til soloundervisning?

Det er meget vigtigt for mig at gå til noget musik, hvor det ikke kun er mig, der er i fokus. For så lærer man nogle andre unge musikere at kende gennem musikken, og så har man noget tilfælles.

Tror du, at du vil fortsætte med at spille musik, når du på et tidspunkt stopper i musikskolen?

Ja helt sikkert! Selvom jeg nok stopper på musikskolen (forhåbentlig først om mange år), vil jeg selvfølgelig blive ved med at spille og skrive min egen musik. Som sagt hjælper musikken mig igennem de svære tider, så det er ikke bare lige noget, jeg har tænkt mig at stoppe med. Jeg elsker at spille musik.

Har du en drøm med musikken?

Jeg håber, at musikken bliver en god og seriøs hobby, når jeg bliver voksen. 

Unges håb for musikfaget

Nutidens musikskolelever i vores globaliserede højhastighedstid er måske ikke så væsensforskellige fra fortidens musikinteresserede børn og unge, som man skulle tro. De vil stadig inspireres og udfordres musisk og teknisk på deres instrumenter inden for en pædagogisk ramme, som den russiske psykolog og forsker Lev Vygotsky (1896 – 1934) engang beskrev som Zonen for nærmeste udvikling. Lytter vi til de interviewede musikskoleelever, ønsker de tydeligvis en individuelt tilpasset undervisning med høj faglig kvalitet. De pointerer også, at relationen til musikskolelæreren er afgørende for deres motivation, og de ønsker sig musikfaglige fællesskaber med ligesindede. Endelig er det afgørende, at de får mulighed for at fremvise, hvad de har lært.

FAKTA

John Sloboda er forskningsprofessor ved Guildhall School of Music. Han har undersøgt elevfastholdelse i en engelsk kontekst (Sloboda 2005). Han peger på tre vigtige forhold, som øger fastholdelse:

1. Glæde: ”’Fun’ is a key motivating concept,...”

2. Mestring: ”While playing, achievement is valued (e.g. grade succes, being able to play a difficult piece, playing in front of people)”

3. Støtte og anerkendelse: ”Parents and instrumental teachers are key players in the discourse concerning support”

Kilde: Fastholdelse i musikskolen 2014, DPU

undefined

Dines Hoyer

19-årige Dines Hoyer, som er tidligere musikskoleelev og nuværende MGK-studerende, drømmer som mange musikere in spe om at komme ud at spille koncerter og røre andre med sin musik. ”Jeg forsøger at komme ud med mine tanker og følelser gennem min musik til glæde for andre mennesker,” siger han. Musikinteressen har øget hans fokus på at lære nyt og blive bedre. ”Det kræver, at man får undervisning af en person, som virkelig mestrer det, man gerne vil lære,” siger han. Dines Hoyer oplever, at lige præcis dét er musikskoler ret gode til. ”Musikskolerne er også hurtige til at få eleverne ind på sammenspilshold og på den måde skabe stærke fællesskaber omkring musikken, hvilket er svært at etablere selv,” mener han. Samtidig har han oplevet konsekvenserne af et presset musikfag helt inde på livet i sit nærområde. ”I Viborg, hvor jeg bor, kan man begynde at mærke, at elevtallene i musikskolen er dalende. Det er helt vildt ærgerligt, for det går hurtigt ud over musiklivet i byen, ligesom det begrænser mulighederne for os, der bliver ved med at spille. Det er fx nærmest ikke til at opstøve dygtige blæsere længere”. Dines Hoyer oplever musikfaget som fantastisk vigtigt, blandt andet fordi det giver ham et frirum og bringer mennesker tættere på hinanden. ”Noget af det, jeg elsker ved at spille, er, at man får en pause fra tankemylder og bekymringer, som jeg tror især mange unge oplever at have. Når man spiller musik, kan man slippe det hele og kun fokusere på følelserne og det, man skaber med sit instrument – alene eller i fællesskab med andre”. Derfor har han også et håb og en drøm for musikfaget. ”Jeg håber, at man kan inspirere flere børn til at spille musik, ligesom jeg drømmer om, at det bliver mere økonomisk tilgængeligt at gå på musikskole i fremtiden”.

Læs også:

Musikken skal med i bagagen

https://www.facebook.com/dmpf.dk/