Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Kommune satser på sin musikskole

Forfatter: Dan Johnsen
Af Dan Johnsen, regionsreporter

I Rødovre Kommune førte politisk ønske om et lokalt ”kulturelt kraftcenter” til opførelsen af en ny centralt beliggende musikskole.

Rødovre Musikskole er i november 2021 flyttet til helt nye og meget flotte faciliteter. Tidligere havde man til huse i en gammel ismejeribygning på Rødovrevej – men nu er man flyttet til Rødovre Parkvej i et område, hvor både byens rådhus og spillestedet ”Viften” ligger. Begge de ovennævnte bygninger er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen, og det er lykkedes arkitektfirmaet Erik Nobel at få den nye musikskole bygget så harmonisk sammen med den eksisterende ”Viften”, at man skulle tro, byggeriet var sket samtidigt.

undefined

Musikskoleleder Tormod Vinsand

Musikskoleleder Tormod Vinsand har været på posten siden 2013, og han er helt tydeligt både meget tilfreds og stolt, da han viser den nye musikskole frem. Han er blandt andet begejstret for en imponerende, træbeklædt koncertsal med en fremragende akustik; den vender vi tilbage til.

undefined

Indgangspartiet til musikskolen fremstår meget elegant, med dele af musikinstrumenter delvist indstøbt i fiberbeton langs hele den lange væg i hall´ en, som forbinder alle lokaler. Som noget specielt er alle rum udformet med en ”skæv” grundplan, hvilket giver glimrende akustiske forhold i undervisningslokalerne. Hvert lokale er udstyret med klaver, væghængt mixerpult, whiteboard-tavle samt vægtæpper, som kan justeres i forhold til akustikken.

undefined

Alle undervisningslokaler har store vinduespartier ud mod offentlig vej. Lærerværelset er forsynet med et mindre køkken og har direkte adgang til koncertsalen. Koncertsalen er et kapitel for sig; skolens eneste rektangulære rum, meget smukt, stort, højloftet, lyst, træbeklædt og særdeles velegnet til akustisk musik. I loftet er monteret indstillelige lysbroer med ophængte lamper og højtalere til PA-anlæg. Koncertsalen er direkte forbundet med naboen, det kommunale spillested ”Viften”, hvor man allerede har aftaler om at kunne afholde de mere ”rytmiske” koncerter og i øvrigt låne møbler og andre effekter hos hinanden. ”Vi er jo stort set lige flyttet ind på den nye musikskole og er endnu ikke kommet i gang med at bruge musikskolen optimalt i forhold til f.eks.

undefined

samarbejde på tværs mellem lærere og elever i den daglige undervisning. Vi har brugt tid på at finde os til rette og få hverdagen til at fungere og er først nu så småt ved at få overskud til at tænke brugen af alle de nye lokaler og koncertsalen ind i vores planlægning af de pædagogiske aktiviteter, både internt og eksternt. Planerne er at udvide samarbejdet med ”Viften”, så vi kan udnytte de pladsmuligheder, vi tilsammen har. Bygningen inviterer til nogle udviklingsmuligheder, som vi endnu ikke kender. Huset skal bruges,” siger musikskoleleder Tormod Vinsand.

undefined

Idéen om en ny musikskole

Helt tilbage i 2008 gik Rødovre kommunes kultur- og fritidsforvaltning med planer om et ”kulturelt kraftcenter”, som skulle indbefatte sammenlægning af bibliotek, spillested, musikskole m.m. Planen måtte midlertidigt udskydes af økonomiske årsager - men blev genoptaget i 2013, hvilket nu har ført til opførelsen af den nye musikskole i Rødovre. Det var Rødovres daværende borgmester, Erik Nielsen, som i 2014 spurgte musikskoleleder Tormod Vinsand, om han ”…kunne tænke sig en ny musikskolebygning..?” Hertil var svaret et klart JA, og så gik den planlægning i gang, som nu har båret frugt. Rødovre Musikskole tilbyder alt fra babymusik over rock’ n roll til store kor og orkestre. Musikskolen giver vokal- og instrumentalundervisning i stort set alle instrumenter samt deltagelse i sammenspil, bands, orkestre og kor. Der undervises desuden i teori & hørelære samt komposition. Det skal også nævnes, at musikskolen tilbyder projekt MusikUnik; et gratis musikalsk tilbud til ca. 24 udvalgte elever pr. årgang fra Hendriksholm Skole og Valhøj Skole i Rødovre på baggrund af et ønske om at styrke elevernes selvværd, løfte deres sprog, udvikle deres motorik, og/eller styrke dem socialt. Eleverne samles i en MusikUnik-klasse, som modtager instrumentalundervisning (messing, træblæsere og slagtøj) i 2 skemalagte lektioner i skoletiden på 2. og 3. klassetrin. Instrumentalundervisningen erstatter kompagnonundervisningen. På Tinderhøj Skole deltager alle elever fra alle spor på 2. og 3. klassetrin. I alt ca. 240 elever deltager i MusikUnik. Mandag eftermiddag er der fællesprøve for Talentorkesteret (de nye elever) og det store MusikUnik-orkester (de ældre elever), hvor mentorer fra ensemblet Rødovre Concert Band medvirker. Mentorerne medvirker også ved koncerter. Det overordnede formål med Musik Unik er ikke det musikalske resultat; formålet er - gennem intens beskæftigelse med musik - at give især børn med særlige udfordringer et fast holdepunkt i samværet om musikudfoldelse i en ellers forvirrende, kaotisk og måske meget udfordret hverdag, både privat og skolemæssigt. For at nå til det punkt, hvor børnenes deltagelse giver mening, og ikke blot er et alternativ til SFO eller almindelig leg, er det meget vigtigt, at der arbejdes seriøst med det musikalske, så børnene kan mærke, at de tages alvorligt, og at det ikke bare er et spørgsmål om at holde dem beskæftigede. Til det formål kræves lærere med en solid faglig, pædagogisk og menneskelig baggrund, som kan fastholde børnene i processen. Folkeskolerne er medfinansierende og betaler for en musikskolelærer pr. hold pr. sæson. ”Vi kalder tit MusikUnik for Rødovres Stolthed. Hatten af for de lærere, som påtager sig dette arbejde,” siger Tormod Vinsand. ”I vores gamle musikskolebygning var der kun lokaler til, at tre lærere kunne undervise på den samme dag. Det vil sige, at den største del af timerne blev læst ude på folkeskolerne, hvilket betød, at mange lærere stort set aldrig kom på musikskolen. Dengang, jeg fik tilbuddet om at få en ny musikskolebygning, havde jeg endnu ikke mine ønsker om hverken lokaler eller indretning klar – men efterhånden kom detaljerne på plads,” siger Tormod Vinsand. ”Nu har vi rammer til, at mange musiklærere kan undervise samtidigt; det vil sige, at vi nu får helt, helt andre muligheder for lærersamarbejde og videndeling. Selvom det er mindre end et år siden, vi flyttede, er der allerede mange eksempler på selvstændigt, tværfagligt samarbejde – fx planlægning af en sammenspilsuge og samarbejde mellem de enkelte instrumentgrupper. Jo flere aktiviteter, der kan komme i stand uden styring fra musikskolens ledelse, desto bedre.”

Kor i Rødovre

”Vi har skolekor-samarbejde med 4 folkeskoler (ca. 200 elever) og også et godt samarbejde med folkeskolerne; vi har decentral undervisning og kompagnonlæreraftaler på alle skoler. Desuden har vi Rødovre Korskole i samarbejde med Islev Kirke. Der er en årlig Kor-dag i Viftens hal; en festdag – med en helt fyldt sal!”

undefined

Kateryna Rasmussen, Tormod Vinsand og Lene Due

Musikskolelæreren ser mange nye muligheder

Musikskolelærer Kateryna Rasmussen har undervist i klaver ved Rødovre Musikskole i 10 sæsoner, er fulgt med til de nye omgivelser og kan fortælle om før og nu. ”Flytningen har givet kæmpestore fordele. De lokaler, vi kom fra, var ret små. Eleverne kan godt lide de nye forhold; de bemærker de flotte, lyse rum og det nye klaver og flygel, som giver os mulighed for at spille 4-hændigt. Den fine akustik giver god opmærksomhed også fra forbipasserende, der ofte bliver inviteret indenfor til minikoncerter. Der er nu meget bedre muligheder for kontakt mellem lærere og elever. Blandt andet er sang- og klaverelever begyndt at samarbejde. Det skal naturligvis udbygges de kommende år,” siger Kateryna Rasmussen. ”Mulighederne for at afholde koncerter er væsentligt forbedret; før i tiden kunne vi af og til spille på Rødovre Bibliotek – det vil vi gerne fortsætte med! – men nu har vi jo vores helt egen koncertsal. Endnu en positiv effekt af den nye musikskole: Det virker, som om eleverne allerede nu har besluttet sig for gentilmelding til næste sæson.”

Politikeren Lene Due om arkitekturen og økonomien

”Det var afgørende vigtigt for byggeriet, at musikskolen rent arkitektonisk kunne ”spille sammen” med både rådhus og ”Viften”. Efter at have haft byggeriet i udbud og set forskellige forslag og tegninger valgte byggeudvalget Arkitektfirmaet Nobel A/S, der har løst opgaven meget flot. Som repræsentant for kommunalbestyrelsen sidder jeg i musikskolens  bestyrelse, og er også medlem af styregruppen for byggeriet af musikskolen. Arbejdet i bestyrelsen  foregår i samarbejde med musikskolelederen, lærerne, forældre og elevrepræsentanter. Jeg kæmper for tilstrækkelige økonomiske rammer omkring indretning af musikskolen og de akustiske forhold – især materialerne til koncertsalen, som er tilpasset den klassiske musik. Hele området er omfattet af en lokalplan med ”fredningslinjer” omkring rådhuset, som har givet nogle udfordringer vedrørende indgangspartiet, kørestolsadgang, udendørs flisebelægning og ensartede tagplader. Det har været vigtigt at overholde Arne Jacobsens farveskala, hvad angår indretningen; vægge, gardiner, lamper osv. Oprindeligt måtte der kun vises kunstværker i ”byens rum”, men jeg har arbejdet for, at vi også måtte vise kunst indendørs – og det lykkedes; for første gang! Der kommer jævnligt borgere, som får rundvisning i musikskolens lokaler. Når nu musikskolen har samlet aktiviteterne mere centralt – og er lidt mindre til stede rundt omkring i byen - glæder vi os over at medvirke til mere liv og samlede aktiviteter i bykernen. Nu mangler kun skiltning til musikskolen på de omkringliggende veje..!”

BLÅ BOG

Tormod Vinsand

Musikskoleleder på Rødovre Musikskole siden 2013. Pianist, komponist og arrangør. Cand.phil. i Musikvidenskab, Københavns Universitet. Tidligere underviser ved Rytmisk Musikkonservatorium, DKDM og Musikvidenskab på Københavns Universitet. Har udgivet af pædagogisk materiale fx Jazzbecifring på klaver 1-2 med tilhørende apps.

Kateryna Rasmussen

Musikpædagog og klaverlærer på Rødovre Musikskole. Uddannet kandidat fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium/Klaver m. pædagogik, kammermusik og akkompagnement. Kandidat fra Lviv State Academy of Music i Ukraine/Klaver, kammermusik, akkompagnement.

Lene Due

Kommunalbestyrelsesmedlem (A) og daginstitutionsleder. Medlem af Rødovre Musikskoles bestyrelse, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, formand for Rødovre Kunstråd og formand for Folkeoplysningsudvalget.

Foto af Tormod og Per Dyrby

Læs også:

Den utrolige historie om det kæmpe store orkester 

Markedsføring er vigtig, også på musikskoler

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/