Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Reportage fra landsmødet 2022: DMpF har fået ny formand

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Der er et brændende ønske hos de nyvalgte DMpF-politikere om at forbedre vilkårene for musik- og kulturskoler samt for musikfaget i det hele taget. ”Jeg har et stærkt hold af yderst kompetente politikere bag mig,” udtaler DMpF’s nye formand,  Simon Junker Tang.

”Kom Maj du søde milde, gør skoven atter grøn,” lyder det kraftfuldt og optimistisk fra de forsamlede musikere, musikskolelærere og -ledere i salen på Hotel Richmond. Udenfor på Vester Farimagsgade i København luner forårssolen fra en skyfri himmel denne sidste lørdag i april. DMpF’s nyvalgte og afgående politikere fra hele landet er forsamlede til foreningens landsmøde og et ganske særligt formandsskifte. Kampen for musikfaget og for ordentlige vilkår for de mennesker, hvis arbejdsliv er musikken, er vigtigere end nogensinde, mener de nyvalgte DMpF-politikere.

undefined

Jørgen Groth-Andersen

En af dem er pianisten Jørgen Groth-Andersen, som er tillidsrepræsentant på Faaborg-Midtfyn Musikskole. Han er netop valgt ind i DMpF’s TR-udvalg og oplever, at musikskolernes og musikunderviserens rolle er inde i en rivende udvikling i disse år. ”Vi skal gribe bolden i forhold til de udfordringer, der er med elevgrundlag, andre aktører og den generelle samfundsudvikling. Jeg ser DMpF som en central aktør i forhold til at skabe de bedst mulige rammer og betingelser. Det skal fortsat være et attraktivt erhverv med gode vilkår for både fuldtids- og deltidsansatte,” siger han. Som nyvalgt glæder han sig til at bidrage og suge til sig i det fagpolitiske arbejde. ”Først og fremmest glæder jeg mig til gode drøftelser med engagerede TR-kolleger fra hele landet, der lige som jeg brænder for at skabe de bedst mulige rammer for faget, således at kunstnerisk og pædagogisk udvikling kan komme mere i fokus”.

En broget verden

Udvalgsmedlemmer, tiltrædende såvel som afgående, ankom allerede fredag til fællesmøde og afskedsreception for afgående formand Ole Helby. ”Jeg elsker den brogede verden” var fredag morgens fællessang. En sang, der på mange måder afspejler livets, men også musikverdenens mangfoldighed og foranderlighed. Samtidig sætter sangen fokus på det engagement og det mod, der skal til, når man kæmper for noget, som er større end en selv:

”Kamp må der til, skal livet gro / ej kamp blot for dagligt brød / men kamp for frihed i liv og tro / -thi evig stilstand er død!”

undefined

Fredagens gruppemøder bød herefter på speeddating, SoMe(Social Medie)-træning og mere frie fagpolitiske drøftelser. Det udløste stor diskussionslyst, som lover godt for den kommende valgperiode. DMpF rummer både ledere og lærere. ”Det er en helt unik konstruktion, som øger den fælles viden, giver spændvidde i perspektiverne og fælles fodslag på området,” siger mangeårig og genvalgt formand for Lederforeningens bestyrelse i DMpF, Simon Andreas Lindegaard. Han ser dette unikke fagfællesskab på tværs som en særlig styrke for organisationens fagpolitiske arbejde.

”Samarbejdet med Ole Helby har altid spillet”

Fredagens afskedsreception i det festpyntede Richmond Room bød på bobler og bevægende taler fulde af roser til den afgående formand Ole Helby. Nyvalgt formand for DMpF, Simon Junker Tang takkede indledningsvis for ”oplæringsperioden” på sekretariatet over de sidste fire år. ”Ole har en unik sans for det bedst opnåelige resultat. Som mentor er han en insisterende pædagog med et meget stort pensum. Tak for det,” lød det efterfulgt af klapsalver. Forperson fra Dansk Artistforbund, Sara Indrio, som for nylig afløste Lena Brostrøm på posten, glædede sig over at dele adresse med DMpF og det frugtbare samarbejde foreningerne imellem. ”Noget, som jeg beundrer ved dig Ole, og som jeg vil forsøge at lære, er den ro, som du altid udstråler,” erklærede hun. Faglige organisationer som fx DMF, DOKS og organisationer under AC var repræsenteret ved fejringen. Også samarbejdspartnere som fx DMK, AKA og Sampension samt et utal af medlemmer og venner hyldede den mangeårige formand. Også forhandlingschef Martin Højkjær Larsen fra Kommunernes Landsforening var på talerstolen. ”Samarbejdet med Ole har altid spillet,” konkluderede han og beskrev hjerteligt, hvor værdsat en samarbejdspartner Ole Helby har været set fra KL’s side af bordet. Mangeårigt medlem af DMpF’s ledelse, musikskolelærer Charlotte Mejlbjerg, afsluttede rækken af talere. ”Jeg mindes med glæde lobbyarbejdet i 2013, som du stod i spidsen for, og hvor musikskolerne fik en lov, der forpligter folke- og musikskoler til gensidigt samarbejde. Du er altid gået forrest med entusiasme og vilje til at kæmpe for både fag og arbejdsforhold, og så vidt jeg erindrer, har du fået stemt alle ”dine” overenskomster hjem i første forsøg - godt gået!”

Landsmødet er både et farvel og et goddag

”Du derfor smukt dig skynde, kom, kære maj, o kom!” Tilbage ved lørdagens fællessang på DMpF’s landsmøde 2022 er deltagerne nu nået til det sidste vers. En dag i organisationens livshjul, der på en og samme tid markerer afslutning og videreførelse. En bevægende afsked med nyudnævnt æresmedlem af foreningen Ole Helby og samtidig et goddag til de nyvalgte politikere og foreningens nye formand Simon Junker Tang. ”Sammen med den nyvalgte bestyrelse og arbejdsudvalgene vil jeg til gavn for medlemmerne skabe den nødvendige fornyelse med respekt for de store kvaliteter, som foreningen allerede besidder. Jeg har et stærkt hold af yderst kompetente politikere bag mig, også i den daglige politiske ledelse, med et forretningsudvalg bestående af næstformand Christa V. Danielsen og bestyrelsesmedlemmerne Nana Ellebæk Bjerg, Charlotte Mejlbjerg og Simon Andreas Lindegaard (formand i Lederforeningen i DMpF). De skal indgå i et tæt samarbejde med den øvrige bestyrelse og et yderst driftssikkert og professionelt sekretariat,” udtaler Simon Junker Tang.

undefined

Landsmødet 2022 er slut. Musikken og sangstemmerne er nu afløst af airconditionanlæggets summen i den mennesketomme sal på Hotel Richmond, men oplevelsen af et levende engagement på musikfagets og foreningens vegne klinger videre. En følelse af fagligt fællesskab ledsager mig ud i Københavns gader.

Læs også:

Formanden takker af

Kulturmonitors artikel her

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/