Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Nyt TR-udvalg i DMpF

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Det nyvalgte Tillidsrepræsentantudvalg (TR-U) har netop konstitueret sig og valgt fokuspunkter for den kommende valgperiode.

TR-U i daglig tale, eller TR-udvalget i DMpF, hvis medlemmer blev valgt op til DMpF’s Landsmøde 2022, har netop konstitueret sig. TRU består i den kommende valgperiode af: Michael Strange (formand), trommeslager, underviser og TR ved Københavns Musikskole, Søren Normann Larsen (næstformand), guitarist, underviser og TR ved Holstebro Musikskole, Steffen Blume, basunist og TR ved Gladsaxe Musik- og Billedskole, Niels-Evald Jensen, guitarist, underviser og TR-S ved Esbjerg Kulturskole, Jørgen Groth-Andersen, pianist, underviser og TR ved Faaborg-Midtfyn Musikskole og 1. suppleant Jeanett Søfelde Thimmm, blokfløjtenist, underviser og TR-S ved Assens Musikskole.

undefined

Travl skolestart gjorde TR-møde virtuelt

TR-udvalgets første møde foregik virtuelt, da flere TR-U-medlemmer skulle klare både det faglige arbejde i udvalget og senere om eftermiddagen sørge for en god opstart for både nye og gamle elever efter en god sommerferie. På mødet besluttede TR-udvalget blandt andet fokuspunkter for udvalgets arbejde i den kommende valgperiode frem til 2024: ”Vi har fokus på IT og arbejdsredskaber, arbejdsdagens længde og de meget små ansættelser,” siger næstformand i TR-udvalget Søren Normann Larsen, som er SoMe ansvarlig i udvalget. Hertil kommer naturligvis udvalgets mange faste opgaver, blandt andet TR-kurser, udtagelse af krav til overenskomstforhandlingen i 2024 og tværgående samarbejde med bestyrelsen, lærerudvalget, lederforeningen og forretningsudvalget i DMpF.

Se video og læs mere om TR-udvalget her

https://www.facebook.com/dmpf.dk/