Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikfaget er i rekrutteringskrise

Forfatter: Kiri Kesby
Af Kiri Kesby, journalist

Der er behov for at få uddannet flere musiklærere for at vende den faldende søgning til musikfaget og sikre, at alle børn oplever musikundervisning i fx skolen, viser ny undersøgelse.

Musikfaget er under pres – både lokalt, regionalt og nationalt – og der er behov et samlet løft af musikundervisning i hele kæden fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Dét viser en undersøgelse, som VIA University College og Videnscenter for Musik i Region Midtjylland (VCRM) har gennemført.

”Elever i 13-14-årsalderen har tendens til at fravælge musik"

Konkret dokumenterer den nye undersøgelse, at der er akut mangel på uddannede musiklærere til grundskolen og dermed et massivt behov for kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger. Samtidig afdækker undersøgelsen udfordringer med at fastholde musikskoleelever, fra de er 12-14 år og opefter. ”Elever i 13-14-årsalderen har tendens til at fravælge musik. Det er et billede, vi har set både i folkeskole og musikskole. Det er samtidig en tendens, der kan påvirke elevers valg i gymnasiet, hvis deres kendskab til faget stammer tilbage fra den obligatoriske musikundervisning i folkeskolen.

”Manglen på musiklærere betyder, at alle børn i dag ikke er sikret at møde kvalificeret musikundervisning fra dygtige og engagerede musiklærere"

Der er behov for, at elever oplever en større sammenhæng mellem skolens, musikskolens og gymnasiets musikundervisning,” lyder det i undersøgelsen. Undersøgelsen viser tillige, at der er behov for at få integreret musikøvelse som praksisfag i uddannelserne til musikunderviser og pædagog, ligesom der er behov for at støtte tværgående samarbejder og brobygning mellem musikuddannelser.

En del børn må undvære kvalificeret musikundervisning

”Desværre er hele økosystemet med, at alle børn møder musik og musikundervisning i hele kæden fra vuggestue til børnehave, grundskole, gymnasium og videregående uddannelse, blevet ødelagt, og dét har særdeles uheldige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet. For det er vigtigt, at ethvert barn oplever at møde verden gennem musik og oplever den glæde og de følelser i det hele taget, musik fører med sig,” fremhæver Elsebeth Jensen, der er uddannelsesdekan ved læreruddannelsen hos VIA University College. VIA uddanner lærere i både Aarhus, Silkeborg, Skive, Holstebro og Nørre Nissum, og Elsebeth Jensen understreger, at lærere og folkeskolen står med voldsomme udfordringer på musikområdet.

”Der er behov for at søsætte konkrete og langsigtede indsatser, der sikrer flere musikundervisere i hele Danmark"

”Manglen på musiklærere betyder, at alle børn i dag ikke er sikret at møde kvalificeret musikundervisning fra dygtige og engagerede musiklærere. Manglen indebærer tillige, at en del børn er afskåret fra at opleve den gode kultur, som fx traditioner med morgensang og musicals på skoler en vigtig del af. På den baggrund opfordrer vi fra VIA’s og VCRM’s side til, at der snarest bliver vedtaget og implementeret en mål- og handlerettet strategi for sammenhæng og kontinuitet i musikuddannelse i Region Midtjylland,” siger Elsebeth Jensen. 

Anbefalinger går videre til lokale og nationale politikere

Den gennemførte undersøgelse dækker både den brede almene musikundervisning i grundskolen, på musik- og kulturskoler og på gymnasier samt på de videregående uddannelser til musikunderviser og musikformidler på lærer- og pædagoguddannelsen, på universitetet samt på musikkonservatoriet.  ”Formålet med den regionale undersøgelse har været at identificere, hvad der er årsagerne til en vigende søgning til musikfaget gennem flere år. Samtidig har vi haft ønske om at give anbefalinger til indsatser, der kan vende nedgangen til musikfaget,” forklarer Johanne Hempel, der er lektor på pædagoguddannelsen ved VIA University College, der uddanner pædagoger i Aarhus, Randers, Grenaa, Horsens, Ikast, Viborg og Holstebro.

Johanne Hempel fortæller, at VIA og Videnscenter for musik nu kontakter politikerne i Region Midtjylland samt Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses-og Forskningsministeriet for – med afsæt i den nye undersøgelse – at gøre opmærksom på, at der er behov for at søsætte konkrete og langsigtede indsatser, der sikrer flere musikundervisere i hele Danmark.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Johanne Hempel, lektor ved pædagoguddannelsen hos VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 34 35. E-mail: johh@via.dk

Elsebeth Jensen, uddannelsesdekan ved læreruddannelsen hos VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 30 15. E-mail: ej@via.dk

Analyserapporten ’Musikuddannelse i Region Midtjylland’

Læs også:

Musikken skal med i bagagen

Markedsføring er vigtig også på musikskoler

Kulturministerens vision for fremtidens musikskole

Foto: VIA University College og Inge Lynggaard

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/