Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Fællesmøde og Landsmøde

d. 21. april 2018 på Skanderborg Hotel

  

Fra programmet kan nævnes:

  1. Orientering om de vanskelige overenskomstforhandlinger og truslen mod Den Danske Model

  2. DMpF's flytning fra Nørrebro til Christianshavn

  3. Fremlæggelse af regnskab/budget for de kommende to år

  4. Fastsættelse af medlemskontingent

  5. Formandsvalg: Ole Helby genvalgt – med minutlang applaus.

Foto: Nils Rosenvold

https://www.facebook.com/dmpf.dk/