Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Unge musikere er vilde med OrkesterEfterskolen

Forfatter: Nina Ulf Jørgensen
Af Nina Ulf Jørgensen

OrkesterEfterskolen i Holstebro har taget alle ledige kvadratmeter i brug for at få plads til de mange elever, som i år er begyndt på skolen. Det betyder også, at skolen næsten har nået målet om at gå fra 54 elever til 72 fire år før, det nye byggeri, som blandt andet er betinget af krav om flere elever, står færdigt.

Depotet er lavet om til øvelokaler, og et flygel har skiftet plads, så der er blevet plads til de mange, nye elever, som OrkesterEfterskolen i Holstebro i år har fået. Officielt er skolen normeret til 54 elever, men i august flyttede hele 69 elever ind. Vi er helt overvældede over den store interesse, vi oplever lige nu. Vi har oprettet en ny 9. klasse, så vi nu har to 9. klasser og to 10. klasser. Vi har heldigvis sengepladserne, men vi har måttet improvisere lidt med at få indrettet et nyt klasselokale og finde øvelokaler til alle de ekstra elever, siger forstander Asbjørn Damgaard Faleide.

undefined

Asbjørn Damgaard Faleide

Han tiltrådte som ny forstander på OrkesterEfterskolen i juli, efter at skolens grundlægger Charlotte Borchorst Faurschou flyttede tilbage til Sjælland efter 16 år som leder af skolen.

Bygger for 26 millioner kroner

OrkesterEfterskolen, som er Danmarks eneste efterskole udelukkende for unge med interesse for klassisk musik og folkemusik, bliver i 2021-2024 udvidet for 26 millioner kroner. Skolens nye hjerte bliver en helt ny samlingssal og øvesal til ensembler med en enestående panoramaudsigt ud over Storådalen. Rundt om hjertet sker der andre markante forbedringer til glæde for de unge musikalske talenter på skolen.

undefined

Et vigtigt led i uddannelseskæden

Forud for beslutningen om byggeriet og fondenes endelige økonomiske bevilling blev der lavet en bæredygtighedsrapport, som skulle afdække potentialet og anvise metoder til at øge elevtallet fra 54 til 72 frem mod byggeriets færdiggørelse i 2024. Grundlaget for rapporten var bl.a. en tæt dialog med musikskoler og andre undervisningsmiljøer, hvor elever spiller akustiske instrumenter, og hvor musikinteresse fødes.

undefined

Efterskolen udgør en vigtig plads i fødekæden - skolen evner at fange eleverne netop i den aldersgruppe, hvor mange musikskoler oplever, at de unge falder fra. Christian Hørbov-Meier, der er violinlærer og orkesterdirigent, har som musikskolelærer sendt elever afsted til Orkesterefterskolen. ”Det er helt vildt, hvor meget de flytter sig af at være i et musikalsk miljø hele tiden. De mange sammenspilsaktiviteter og den daglige tid til egen øvning hjælper dem til at skærpe og afklare deres musikalske drømme”, siger han. Sebastian Kierkegaard går i 10. klasse på OrkesterEfterskolen. Han har mange gange i løbet af de sidste måneder hørt sig selv sige, at han aldrig har haft det så godt i sit liv. ”Jeg ved, at jeg gerne vil være ’noget ved musikken’, men måske skal jeg ikke være instrumentalist. Jeg har det også godt i rollen som fortolker og komponist. Her på efterskolen har jeg mulighed for også at dirigere, komponere og arrangere”, fortæller Sebastian.

undefined

Christian Hørbov-Meie og Sebastian Kierkegaard 

I mange af landets musikskoler er der stor anerkendelse af, hvad et efterskoleophold kan betyde for den enkelte elev. ”På Orkesterefterskolen oplever de unge et unikt, musikalsk fællesskab, som styrker deres udvikling; de vokser både personligt og med deres instrument. Vi oplever, at eleverne kommer tilbage til musikskolen med en langt større bevidsthed om deres egen rolle som instrumentalister og ikke mindst i de musikalske fællesskaber”, siger Jes Gram, musikskoleleder Furesø.

undefined

Jes Gram

”Hos os har man virkelig en mulighed for at lære håndværket ordentligt, og eleverne oplever glæden ved at fordybe sig og mestre noget. De unge vender tilbage til deres musikskole eller bliver MGK-elever med fornyet fokus og spilleglæde”, siger Asbjørn Damgaard Faleide. ”Hele miljøet omkring efterskolen, hvor der samarbejdes og videndeles med Holstebro musikskole, som er nærmeste nabo, og hvor der er et kollegialt fællesskab mellem de mange professionelle musikpædagoger/musikere, som underviser på skolen, skaber ikke kun et stærkt, fagligt undervisningsmiljø, men giver også eleverne et indblik i livet med musik som mulig professionel levevej”, fortsætter han. Som musikskoleleder har Jes Gram oplevet, at nogle instrumentallærere tøver med at sende eleverne afsted på efterskole. ”Der er kun positivt at sige om den sociale, menneskelige og musikalske udvikling, som eleverne gennemgår på Orkesterefterskolen. Når man møder en ny instrumentallærer, åbnes ens ører og horisont. Det er sundt at blive bevidst om, at der findes forskellige metoder og skoler indenfor et fag. Dermed styrkes evnen til refleksion.”, siger han.

undefined

Kontaktgruppe på OrkesterEfterskolen

Seks musiklinjer og masser af muligheder

De mange flere elever skaber nye muligheder på skolen. ”Det giver større fleksibilitet for eleverne, at der er flere elever på skolen. Vi har nu et meget større symfoniorkester, og vi har også dannet et harmoniorkester. Her er også flere muligheder for sammenspil i mindre ensembler på kryds og tværs, initiativer opstår, og nye ideer fødes. Eleverne nyder de mange muligheder – og det gør dem også stærkere musikalsk”, understreger Christian Hørbov-Meier, som er dirigent for skolens symfoniorkester. Sebastian, der har cello som hovedinstrument,  fortæller videre: ”Vi får ros for at være gode til at tage initiativer. Der er flere selvetablerede sammenspilsgrupper i forskellige genrer, bl.a. jazz. Da nogle andre elever etablerede et strygeorkester, spurgte de mig, om jeg ville være dirigent. Det passer mig godt at træde ind i denne nye rolle, og jeg har en stor interesse for at dirigere, men har ingen erfaring – derfor er det sjovt, at vores lærer Christian (Hørbov-Meier, red.) inviterede mig til at prøve at dirigere efterskolens symfoniorkester. OrkesterEfterskolen er for alle unge i 9. og 10. klasse, der spiller et akustisk instrument, og som brænder for klassisk musik og folkemusik. De musikglade elever får et år med nye venner for livet, fællesskab med andre musikelskere, rejser, anderledes oplevelser og stor musik. ”Man behøver ikke at være dygtig for at gå på skolen - men man kan ikke undgå at blive det, når man i et helt år eller måske to lever i et miljø, hvor det er naturligt, at der en øvetid på skoleskemaet hver dag, ugentlig instrumentalundervisning og masser af fælles musikaktiviteter”, fortæller Asbjørn Damgaard Faleide.

undefined

Sebastian har komponeret et stykke musik og arbejder lige nu på at orkestrere det, ”Og så er det jo en gave, at jeg har et orkester til rådighed, som jeg kan få lov til at prøve noget af på. Generelt er der stor nysgerrighed og accept af at prøve noget nyt af blandt eleverne. ”Lige meget, hvem du er, er der plads til det, du kan byde ind med. Man må gerne stikke lidt ud, faktisk er det ofte dém, der finder på noget nyt. Jeg ved, at elever, som tidligere har haft lidt svært ved social kontakt, her på skolen oplever, at det hele er meget nemmere”, fortsætter Sebastian. Skolen tilbyder nu seks forskellige linjer: orkester, folkemusik, guitar- og blokfløjte, klaver, orgel og har med dette skoleår også fået en ny linje - nemlig sang- og korledelseslinjen. Sanglinjen handler om stemmen. Eleverne arbejder med at udfolde alt det, en stemme kan: Fra tonedannelse og intonation til fælles frasering, musikforståelse, direktion og det at være solist. Desuden tilbydes korledelse som et fast ugentligt fag. Korledelse indeholder soloundervisning i to instrumenter: 30 minutter solosang og 30 minutter klaverundervisning med konservatorieuddannede lærere. Derudover er der en ugentlig korledelsesklasse, hvor eleverne dirigerer hinanden, analyserer partiturer, forbereder praktik og diskuterer små og store emner knyttet til at lede kor. Eleverne får også lov at prøve kræfter med skolens store fælleskor og harmoniorkester. ”Linjen er godt i gang, eleverne er glade, og vi glæder os til at udvikle linjen som et godt supplement til skolens øvrige linjer”, fortæller Asbjørn Damgaard Faleide.

undefined

Elevfremgang

Den aktuelle succes med at sikre elever til Orkesterefterskolen skyldes bl.a. en tættere, løbende dialog med musikskolerne om at udbrede kendskabet til de mange forskellige muligheder for eleverne. Når flere skoleelever møder instrumentundervisning i folkeskolen, er det vigtigt, at musikunderviserne er oplyst, så de kan pege på, hvilke muligheder der findes for de særligt interesserede elever. ”Det bliver spændende at se, om de mange initiativer, som lige nu er sat i gang i folkeskolerne for at lade flere børn møde orkesterinstrumenterne, på længere sigt vil have en afsmittende effekt på antallet af instrumentalelever i musikskolerne”, siger Christian Hørbov-Meier. Asbjørn Damgaard Faleide tilføjer ”Vi inspirerer mange børn og unge mennesker, når de kommer her på skolen til koncerter, lørdagsskole og camps, og vi vil altid meget gerne have flere besøg fra musikskoler, hvor vi kan give inspiration til både elever og lærere. Orkestre og kor kan også bruge OrkesterEfterskolen som ramme for øveweekender o.l. At vi har nået målet om et forøget elevtal næsten fire år før tid, bekræfter os i, at de musikinteresserede elever er derude. Vi er blevet bedre til at markedsføre os selv også på de sociale medier, hvor de unge og deres forældre færdes i dag – og hvis vi spørger, får vi tit god hjælp af musikskolerne til at dele relevante opslag og historier på Facebook eller i nyhedsbreve”, slutter forstanderen.    

Se mere om OrkesterEfterskolen

Læs også:

Ind i rockbandet lidt ad gangen

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/