Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

SPOR

Forfatter: Østen Mikal Ore
Af Østen Mikal Ore

New Music School: Klar, parat – komponér!

 

Sidste tone klinger ud fra elevernes afslutningskoncert på SPOR Festival. Den fuldsatte sal med spændte forældre, festivalgæster, komponister, musikskolelærere, fagfolk og arrangører bryder ud i entusiastiske klapsalver – sådan! Det lød virkelig spændende, rørende, anderledes, mystisk, smukt. Og overbevisende!

De tyve 11-16-årige musikskoleelever har netop spillet en professionelt produceret koncert med sine helt egne kompositioner og delt scenen med Aarhus Sinfonietta, der i vekselvirkning har fremført moderne klassikere, som elevernes stykker har været spejlet i. Det hele i flot regi med levende billeder, lys og scenekoreografi. Iført egne Spor New Music School T-shirts bukker eleverne for bifaldet, smiler stolt – og har efterfølgende lidt svært ved at sige farvel til de nye musikalske venner, de har fået de seneste dage.

Fjorten dage tidligere mødtes de for første gang på til en introduktionsworkshop en lørdag på Det jyske Musikkonservatorium – de 20 unge elever fra en håndfuld midtjyske musik- og kulturskoler. Spændte og forventningsfulde med en masse spørgsmål skrevet i ansigterne; hvad går det hele ud på og hvad betyder det egentligt, at vi skal lave musikken selv? Hvem er mon de andre – og kan jeg finde ud af noderne?

Vi skal lege – men ikke for sjov!

Få minutter senere er alle beroliget – men også berøvet vanetænkningens sikkerhedsnet: ”Velkommen til workshop, hvor I sammen skal skabe og spille musik, og hvor ingen skal lave det, de plejer!” Efter flere samlende musikalske og sjove fællesaktiviteter, introduktion til festival og workshop, til ”det at komponere” og en rundvisning på konservatoriet samles eleverne i mindre grupper. De skal nu begynde at simre på den kompositionsopgave, grupperne har fået hver især. Helt alene er de dog ikke. For de fleste er det første gang, de skal prøve at tænke som komponister. Derfor står fire yngre kompositionsstuderende – én til hvert hold – klar til at følge dem på deres vej ind i fantasiens, eksperimenternes og komponeringens verden. Som vejledere skal de primært stille eleverne de spørgsmål, der skal til for at styrke kvalificeringen af de valg, eleverne træffer. For dette er det centrale: alle kreative valg og beslutninger tages af gruppen selv, der skal have fuldt ejerskab til sin musik. Dette får de også ved, at de selv fremfører den musik, de udformer. Hvilket også betyder, at eleverne så at sige står lige fra start – til trods for varierende niveau og erfaring. Det, der samler, er åbenhed og nysgerrighed efter at gå på opdagelse i nye musikalske verdener.

Efter denne opstart mødes vi alle igen 14 dage senere til tre gode workshopdage under selve SPOR festival. De påbegyndte idéer og klange har ligget i baghovedet siden sidst, eleverne begynder at kende hinanden og alle er klare til at tage fat på kompositionerne, høre koncerter, opleve festivalevents i bybilledet, møde musikere og komponister og ellers hygge omkring frokostsandwichen.

Inden de går i gang, får de lige en reminder: husk, at komponere er at lege – men ikke for sjov! Vi tager med andre ord de unge, deres ståsted og vej ind i det ukendte alvorligt. Da det at komponere betyder ”at sætte sammen”, kan man sige, at en slags Lego i lyd venter. ”Arbejdstegningen” udformer de selv, og her er notationen fri: streger, linjer, cirkler, farver, pile, stikord, noder – alt, hvad der hjælper eleverne til at memorere sin egen musik, benyttes. Hvilket vil sige, at man sagtens kan deltage uden at være nodestærk – man spiller så at sige kun de ”unoder” man selv er med til at skabe! Dette ligger i naturlig forlængelse af workshoppens intention om at bryde grænser, konventioner og vanetænkning.

På fornavn med Karlheinz

For at skabe en overordnet form og helhed og for at give nogle samlende pejlepunkter for gruppens arbejde har de fået nogle få specifikke elementer, der skal indgå i den kreative proces. Dette kan være en reference til en eksisterende musik. Med baggrund i eksempelvis Karlheinz Stockhausens ”Tierkreis” (12 kortere ensemblesatser inspireret af de forskellige stjernetegn) er opgaven at skulle skabe sine helt egne versioner af stjernebilleder herfra – og med lån af udvalgte Stockhausen-toner. Herfra er der så frit spil! Det går ikke lang tid, inden de unge mennesker er på fornavn med Karlheinz, og holdene er i fuld gang med at diskutere stjernebilleder, associationer, egne musikalske idéer og afprøve instrumenternes klange og muligheder. Og så er vi inde ved kernen til workshoppens sigte: at de er sammen omkring en skabende proces og får nye musikalske erkendelser fremkaldt af egen fantasi og nysgerrighed. Disse tilgange vil forhåbentlig give frugtbare perspektiver i elevernes øvrige musikudfoldelse.

Når kompositionsprocessen er afsluttet, er der respons på selve fremførelsen af de færdige stykker. Sinfoniettaens musikere giver eleverne gode råd om at få sine musikalske intentioner overbevisende udover scenekanten, om sceneoptræden, om musikalsk kommunikation og finpudsning af de sidste detaljer. Inspirerende kan det være, når musikeren hvisker ”jeg synes jeres stjernebillede lyder bedre end originalen!” Til afslutningskoncerten hører publikum så begge versioner – originalen med Aarhus Sinfonietta og de ”nye originale” med eleverne selv. Nu med snurretoppe i flygelet, boblende trompet i en vandspand, violinglissader og fløjtende plastikrør og med elever, der med stor integritet har skabt og fremført sin helt egen musik.

En unik workshopform

SPOR New Music School er en unik workshopform, da den bryder flere institutionelle skillevægge ned. En ”lineær” synergi og inspirationsstrøm opstår dermed mellem flere aktører: SPOR festival, der står som fadder til projektet, med visionen om at børn og unge skal møde ny musik, kreativitet og komposition helt tæt på – og være en naturlig integreret del af festivalen. Det Jyske Musikkonservatorium, der lægger hus til og skaber gode og inspirerende rammer. Kompositionsstuderende fra konservatorierne i Aarhus, København og Malmö, der får vigtige pædagogiske/metodiske kompetencer og erfaringer som vejledere for elevgrupperne – med eget kursus inden opstart. Etablerede kammermusikensembler, der inspirerer gennem masterclass, intimkoncerter og ikke mindst feedback på elevernes egne stykker og opførelser. Kultur-/musikskolerne i Region Midtjylland, der er projektets særlige målgruppe med de elever, der netop får mulighed for at udfolde sin kreative legelyst i helt særlige rammer.

Med andre ord: en række mødepunkter skabes. Udover den gensidige inspiration, dette medfører for de involverede parter og med det, de byder ind med, giver det erfaringer, som kan bringes med den anden vej – dvs. ud til øvrige opgaver og projekter. Altså, at konservatorierne fx prioriterer pædagogiske projekter indenfor dette krydsfelt, at ensembler kobler nye formidlingsformer/workshops for unge til sine koncerter, at musikskolerne inviterer komponister/studerende til kreative elevprojekter, at fremtidens komponister bliver en naturlig del af fagligheden på musikskolen med nye fag i relation til dette. Her er der store muligheder jfr. det øgede samarbejde mellem skoler og musik-/kulturskoler i årene, der kommer. I mellemtiden tager SPOR New Music School fat på tre nye spændende år med videreudvikling mod nye pejlemærker, samarbejdspartnere og målgrupper.  

 

FAKTA:

SPOR New Music School blev startet i 2015 som et 3-årigt strategisk projekt under Aarhus 2017 af SPOR festival – en årlig festival i Aarhus for ny musik og lydkunst under ledelse af Anna Berit Asp Christensen og Anne Marqvardsen.

Projektleder er Østen Mikal Ore, uddannet komponist, guitarist og underviser ved bl.a. Kolding Musikskole/MGK (medlem af DKF og DMpF).

60 børn og unge fra Region Midtjylland har indtil nu deltaget i SPOR New Music School.

I perioden 2018-2020 fortsætter skolen med støtte fra bl.a. Statens Kunstfond, Det Obelske Familie Fond og Dansk Komponistforening.

Projektpartnere er bl.a. regionens musikskoler, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Dansk Komponistforening.

Læs mere om projektet på www.sporfestival.dk

https://www.facebook.com/dmpf.dk/