Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Sing-a-lung

Forfatter: Kirsten Brunbech
Af Kirsten Brunbech

En sensommerweekend i august deltog 18 sanglærere og korledere fra hele landet i en KOL-kor-workshop på Skejby Universitetshospital.

Formålet var at klæde dem på til at undervise i et forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af sangtræning for KOL-patienter. Leder af projektet, sanger og ph.d-studerende Mette Kaasgaard, havde inviteret to engelske eksperter til at forestå undervisningen.

I England har man længe haft fokus på krydsfeltet mellem kultur og sundhed, men det er et forholdsvis nyt område herhjemme, så der var masser af inspiration at hente for de danske deltagere, da Phoene Cave og Adam Lewis kom for at videregive deres erfaringer med sangtræning af KOL-patienter. ”When in doubt – breathe out!”, var en af Phoene Caves kæpheste. Hun understregede vigtigheden af at fokusere på udåndingen - for netop det at tømme lungerne helt, er meget vanskeligt for KOL-patienter - og i sang har man en god mulighed for at forlænge udåndingen, når man øver sig i at synge lange fraser – kombineret med kropsbevægelser, der understøtter sangen. Hun udfordrede også deltagerne ved at foreslå, at sangtræningen skal foregå uden ledsagende instrumenter – så som klaver eller guitar.

”Hvis læreren udelukkende bruger sig selv og sin krop til at vise øvelserne og synge for - og ikke ”gemmer sig” bag sit instrument, bliver der meget bedre mulighed for at komme i kontakt med deltagerne”, var hendes holdning. Små enkle sange og kanons, der hurtigt kan læres ved eftersyngnings-princippet, er rigtig godt stof for denne målgruppe, mente hun, og alle deltagere kom på gulvet og mærkede på egen krop glæden ved at folde lungerne og sangen ud.

 

Lungerne er som et omvendt træ

”Vejrtrækningen involverer hele kroppen”, forklarede respirations-fysioterapeut Adam Lewis og gennemgik grundigt lungernes anatomi; de er på smukkeste vis formet som et omvendt træ, med stamme, grene, kviste og helt ude for enden, millioner af små blade i form af alveoler, der kan foldes ud, så de for et enkelt menneske fylder en hel tennisbane! Og det er her, udvekslingen af ilt og kuldioxid foregår. Men ved lungesygdommen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) bliver de stive og mister arbejdsevnen, så at sige. Generelt tager det dobbelt så lang tid at ånde ud som at ånde ind, men for KOL-patienter kan det tage fire gange så lang tid.

Kroppen har også en lang række muskler, der hjælper med vejrtrækningen (især den store mellemgulvsmuskel) og det er blandt andet disse muskler, der skal styrkes med sangtræningen. Så en grundig opvarmning af hele kroppen er også væsentlig i sangtræningen af KOL-patienterne, påpegede han og fortalte, at de fysiske øvelser kan inddeles i tre områder, der alle skal tilgodeses:

 

 • Konditionstræning

 • Mobilisering af de muskler, som bliver aktiveret under sang, i blandt andet nakke, hoved og skulder

 • Øvelser, der retter kroppen op og gør rygsøjlen lang.                                                                      

  Stemme, krop og følelser hænger sammen

  Phoene Cave, der er sanger og musikterapeut, har mange års erfaring med sangtræning for folk med lungeproblemer. Hun har under navnet ”Singing for lung health” trænet mere end 50 sanglærere i at undervise mennesker med lungeproblemer. Således er der nu mere end 100 sanggrupper over hele Storbritannien. ”Når man arbejder med folks åndedræt, frigør det også meget stærke følelser”, understregede hun og citerede den amerikanske vokal-psykoterapeut Diane Austin: ”Når vi synger, er vores stemme og krop instrumentet. Vi er intimt forbundet med lyden og vibrationernes ophav. Vi skaber musikken, vi er nedsænket i musikken, og vi er musikken. Vores stemme resonerer indad for at hjælpe os med at forbinde os med kroppen og udtrykke vores følelser, og den resonerer udad for at hjælpe os med at forbinde os med andre”.

  Phoene Cave havde erfaret, at for folk med lungeproblemer føles åndedrættet ofte som en barriere i livet, men når vi synger, åbner åndedrættet mulighed for skabelsen af noget nyt, noget der fremmer livet frem for at begrænse det. Hun talte om ”Benefits in singing”, som både handler om det fysiske, det mentale, det emotionelle og det sociale.

  Men i dette anvendelsesorienterede forskningsprojekt er det hovedsageligt de målbare, fysiske forbedringer, der er fokus på.

  Mette Kaasgaard, der er uddannet sanger, har nemlig sat sig for at undersøge effekten af sangtræning som en aktivitet i rehabilitering af borgere med lungesygdommen KOL. Hun vil i sit forskningsprojekt sammenligne sangtræning med fysisk træning, hvilket er den nuværende standardaktivitet.

   

  Fondsmidler til KOL-kor-forskning

  Interessen for KOL-kor er hastigt voksende rundt om i landets kommuner, fortalte hun. På landsplan er der på nuværende tidspunkt omkring 40 KOL-kor. En del af dem er placeret i musikskoleregi, andre i kommunernes sundhedsafdelinger. Elleve kommuner har sagt ja til at deltage i projektet, der involverer 220 borgere.

  Men hvad får mon en sanger til at interessere sig for KOL-kor?

  For Mette Kaasgaards vedkommende handler det om selv at have haft en lungesygdom og have haft oplevelsen af ikke at kunne få luft!

  ”Jeg blev rigtig, rigtig syg og kunne ikke trække vejret. Det viste sig at være en betændelsestilstand i alveolerne som følge af en allergi overfor skimmelsvamp.

  Samtidig stødte jeg ved et tilfælde på, at der lå en række mindre forskningsstudier indenfor sangtræning og lungesygdomme, herunder for mennesker med KOL, som er den største af lungesygdommene. Jeg fik idéen til at forske i dette område i Danmark og kontaktede lungeforeningen og nogle læger herhjemme. Jeg fik opbakning, men har skullet skaffe alle fondsmidler selv. Der er tale om et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor man sammenligner effekten af korsang med effekten af fysisk træning”, forklarede hun og tilføjede begejstret:

  ”Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det. Det er selvfølgelig dejligt at tænke på, at sang og musik måske kan vise sig at gøre en stor forskel for mange mennesker”.

   

  Årligt KOL-korstævne

  Korleder Ann Dybdal Eriksen deltog på workshoppen. Hun har allerede konstateret, at korsang for KOL-patienter kan give øget livsglæde.

  I to år har hun ledet et KOL-kor i Brøndby Kommune (Kolibrierne) og har fået megen positiv feedback fra deltagerne.

  Hun fortalte, at koret sidste år besluttede at lave et årligt kortræf for KOL-kor og inviterede alle de KOL-kor, de kunne finde på Sjælland. Det blev en stor succes med 100 deltagere. Næste gang bliver KOL-koret i Greve vært for begivenheden den sidste lørdag i januar.

   

  Mens vi venter...

  På workshoppen i Aarhus udviste alle deltagerne stor entusiasme og interesse for dette nye felt indenfor korsang.

  Og mens vi et par år endnu må vente på Mette Kaasgaards forskningsresultater, kan vi jo alle kaste os ud i at mærke korsangens gavnlige effekt på krop og sjæl!

   

  Fakta:

  Sing A Lung er et forskningsprojekt, der vil undersøge effekten af sangtræning som aktivitet i rehabilitering af borgere med lungesygdommen KOL.

  Projektet er initieret af sanger og ph.d.-studerende Mette Kaasgaard og udspringer fra Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music in the Brain, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, samt fra Lungemedicinsk Forskningsenhed, Næstved Sygehus, Region Sjælland.

   

  Forskningsprojektets øvrige deltagere:

  Peter Vuust, professor, leder af Center for Music in the Brain, samt professor på Det Jyske Musikkonservatorium.

  Uffe Bødtger, overlæge, forskningsleder, Lungemedicinsk Afdeling.

  Ole Hilberg, overlæge, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle.

  Anders Løkke, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

   

  Projektet støttes af TrygFonden, Folkesundhed i Midten, Fonden til Lægevidenskabens Fremme, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Lungeforeningen, Region Sjælland (Produktion, Forskning og Innovation) Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

   

  Kontakt: Mette Kaasgaard mk@clin.au.dk www.musicinthebrain.au.dk

https://www.facebook.com/dmpf.dk/