Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Rasleæg, mesterlære og musikalsk nærvær

Forfatter: Birgitte Schade
Af Birgitte Schade

Hvad har Folkeskolens fælles mål, stilladsering og mesterlære med hinanden at gøre og kan det omsættes til musik for rasleæg, xylofon og rørtromme, så hjertet hopper i brystet af bare glæde og fornøjelse?

Ja, det kan det i den grad i Slagelse Musikskole, hvor jeg netop har afsluttet en kursusrække om, hvorledes samarbejdet med folkeskolen kan tage sig ud i indskolingen og om musikundervisningen i praksis og teorierne bag. ”Da politikerne i 2014 besluttede, at musikskolelærerne skulle ud i folkeskolerne, løb det koldt ned ad ryggen på mangen en musikskolelærer. Det er nemlig ganske få med en musiker/musikskolelæreruddannelse fra konservatoriet, som har fået pædagogiske færdigheder til at begå sig i folkeskolens musiklokale,” mener Mads Otzen, musikskoleleder på Slagelse Musikskole. Han tror, at alle, der har oplevet at spille eller synge sammen, har mærket den uforklarlige, magiske kraft, musikken udløser i os. ”Det er et fantastisk værktøj som underviser, fordi alle kan høre og mærke, når musikken lykkes. Det er dog også et værktøj, som indimellem synes temmelig isoleret i musikskolen, fordi uddannelsen på konservatoriet, sat lidt på spidsen, er rettet mod én-til-én eliteundervisning,” siger Mads Otzen.

undefined

Mads Outzen, musikskoleleder Slagelse Musikskole

Musikskoleundervisernes særlige styrke

Efterhånden, som kurset skred frem, blev det mere og mere tydeligt for mig, at musikskolens undervisere kan bringe musik ind i elevernes liv på en måde, som rækker langt ud over klasseværelsets vægge. Der opstår magi i rummet, når dygtige musikskoleundervisere, helhjertede og uden forbehold, får musikken til at leve, hvad enten det drejer sig om at spille rasleæg og triangel, lave lydkollager, bodypercussion eller sende ærteposer rundt. Sangene og legene får en særlig kvalitet, som udspringer af kærlighed til musikken, vilje til at tage musikken seriøst uanset hvilken indpakning, den får, og ønsket om at bringe musikken ud til ALLE børn. Musik kan så nemt blive noget, som andre gør, ikke noget man selv er en del af. Det er ikke alle, der kommer fra hjem, hvor musik er en selvfølgelig måde at udtrykke sig på, for eksempel som godnatsang, fødselsdagssang eller som spil på et instrument.

”Øjeblikke som har potentiale til at skabe positiv forandring for den enkelte elev. Det er mesterlære i ordets allerbedste betydning"

Når vi inviterer eleverne ind i musikken, kan vi opleve, at nogle reagerer med afvisning eller høje grin, fordi musikken vækker følelser og fornemmelser i dem, som de ikke har prøvet før. Når vi spiller sammen, er eleverne måske ikke i stand til at holde rytmen, for de har ingen erfaring med at holde en rytme sammen med andre. De giver sig måske til at synge noget andet end de andre, for de har ikke oplevet den kraft, der ligger i at være fælles om musikken. Men når vi bliver ved med at insistere på at bringe musikken ind i elevernes hverdag, kan der opstå magi, og det er her, vi finder musikskoleundervisernes helt særlige styrke.

undefined

Mesterlære og musikalske øjeblikke

Det er i den levende musik, musikskolens undervisere kan tilbyde noget helt særligt i forhold til undervisning i folkeskolen, nemlig det, jeg forsøgsvis kalder autentisk musikalsk nærvær. Musikskoleunderviseren kan i kraft at sit musikalske overskud rette al sin opmærksomhed mod eleverne: Kommunikere i musik, skabe basis for musikalske oplevelser, sætte elevernes handlinger ind i en musikalsk kontekst, lytte, give tegn, hjælpe uden ord. Der kan skabes øjeblikke af musik i alt, hvad der sker, lige fra måden hvorpå vi siger rytmen på et rytmekort, forvandler et tramp i gulvet til musikalsk skaben, til måden, vi afslutter undervisningen på. Når eleverne bliver mødt lige præcis der, hvor de er, opstår der øjeblikke af musikalsk mening og forståelse, som rækker ud over musiklokalet begrænsede rum. Øjeblikke som har potentiale til at skabe positiv forandring for den enkelte elev. Det er mesterlære i ordets allerbedste betydning. Her er det ikke eleven, der skal tilegne sig alle mesterens instrumentale/vokale færdigheder. Her er det mesteren selv, der sætter al sin musikalitet, viden og kunnen i elevernes tjeneste og løfter dem med ind i et ligeværdigt musikalsk møde, som kan få altafgørende betydning for elevens menneskelige og musikalske udvikling. ”Vi vil bygge en bro mellem folkeskolens musiklokaler og den faglighed, musikskolelærerne bærer med sig. Med andre ord må vi spørge os selv; Hvordan får vi vores faglighed i spil i folkeskolens musikundervisning? Birgitte Schade har hjulpet os i Slagelse Musikskole et langt stykke i forståelsen af, hvad folkeskolen er for en størrelse, og hvordan vi får musikken til at flyde dér,” siger Mads Otzen.

undefined

Lisbeth Pilgaard, klarinetlærer

Kursus og kollegialt samvær

Under kurset blev det tydeligt for mig, at viljen til at møde hinanden i et autentisk musikalsk nærvær også havde positiv betydning for lærerne selv. De udtrykte glæde over at være sammen med kollegaer, at det var livsbekræftende at spille sammen, og at det var dejligt at få et fælles sprog om musikundervisning. For jo, der blev også talt om musikundervisningens didaktik, om mesterlære, om mål og formål. Der blev reflekteret over den musikpædagogiske praksis og talt om undervisningens glæder, sorger og udfordringer - men hele tiden med øje og øre for selve musikken og hvordan vi bedst muligt får den til at leve i mødet med eleverne. Som en af kursisterne skrev: "At arbejde med musikken i praksis giver også i kursussammenhæng rigtig godt mening. Det er i selve udfoldelsen af musikken, legene, aktiviteterne, at praksis bliver synlig, at udfordringer og vanskeligheder bliver synlige, at glæden og det musikalske samvær mærkes i kroppen. At man som sidegevinst får mulighed for at spille sammen med alle sine kollegaer i konstellationer, man ikke plejer, er efter min bedste overbevisning med til at styrke det kollegiale sammenhold samt giver fælles referenceramme - fælles sprog.” Musikskoleleder Mads Otzen mener, at musik motionerer vores sind i alle tænkelige retninger og træner os i at håndtere os selv samtidigt med, at det gør os empatiske og bevidste om vores rolle i et større fællesskab. ”Samarbejdet med folkeskoler er en mulighed for at påvirke mange børn og unge – en mulighed for at glæde og begejstre dem med og i musikken. Den mulighed må vi ikke lade gå fra os,” afslutter musikskolelederen.

MESTERLÆRE OG MUSIKALSK NÆRVÆR: Eksempler fra musiklokalet

Fra irritation til inspiration og inklusion:

Klassen er i gang med at klappe rytmer. Y har lagt sig ned på gulvet og ser ud til at kede sig. Det forstyrrer de andre elever. Lærer A lægger mærke til at Y bevæger fingrene rytmisk, når der skal klappes og formulerer næste opgave til klassen: "Nu skal vi prøve, om vi kan ligge ned og klappe rytmen ... Alle lægger sig ned ... Kan vi også spille den i gulvet med pegefingrene, med tommelfingeren...?"  Y ser overrasket ud. Et smil glider over ansigtet.

Musikalsk kommunikation:

Elev F får til opgave at hente en triangel. Lærer B tager sin saxofon og spiller en tone, hver gang F's fod rammer gulvet. F retter ryggen og ser glad ud. F prøver at liste. Musikken følger med.  F griner og klassen griner med. Alle er opslugte af musikken.

Et musikalsk sikkerhedsnet:

Klassen synger og sender ærteposen fra hånd til hånd. Lyden af ærteposens slag på håndfladen passer til musikken. Nu bliver det Z tur.  Z har svært ved at styre motorikken, og kan ikke rigtig gøre det i puls, men Lærer C justerer sangens tempo. Nu passer Z slag til musikken og legen fortsætter uforstyrret.  Bagefter siger Z: "Det var sjovt. Jeg elsker den leg".

Musikken sætter rammen:

Klassen er på vej ind i musiklokalet. Mens de går ind spiller Lærer D en rolig melodi på celloen. Klassen lister stille ind, sætter sig og lytter. Da alle er kommet på plads kigger D ud på klassen, smiler og går i gang med at synge og spille en goddag sang. Musikundervisningen er i gang.

Læs også:

Alle børn skal lære at spille i musikskolen

Musikinteresse øger livskvalitet og musikkultur

https://www.facebook.com/dmpf.dk/