Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

NYSS – NORDISK YNGRE STRYGER STAFET

Forfatter: Christina Al-Aani
Af Christina Al-Aani

50 strygerelever fra hele Norden var samlet en uge på Orkesterefterskolen i Holstebro denne sommer – til soloundervisning, orkesterspil og masser af fest, leg og fællesskab. Der blev knoklet fra tidlig morgen til sen aften, men der blev også badet, spillet rundbold og leget med magic cards.

NYSS - Nordisk Yngre Stryger Stafet er et nordisk sommerkursus for strygerelever fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island og Færøerne. NYSS afholdes på skift i de nordiske lande. Sidst stafetten var i Danmark var i 2013.

NYSS afholdes over en uge i sommerferien med den klassiske musik i fokus, men folkemusik og populærmusik indgår også i repertoiret. Formålet med NYSS er at styrke den nordiske kulturudveksling samt at fremme børnenes musikalske og tekniske niveau og motivere dem til fortsat at udvikle deres musikalitet. Derfor får eleverne hver dag solotimer på deres strygeinstrument - violin, bratsch, cello og kontrabas, og derudover får de mange timers undervisning i kammermusik og orkesterspil. For disse elever, der hver dag øver sig mange timer derhjemme, er det meget motiverende at indgå i dette fællesskab af ligesindede.

Som Ingvar Dyremose på 11 år fra Holstebro sagde til TV Midtvest, da de kom forbi: ”Der er en masse, der kan det samme som dig, du er ikke anderledes end nogen andre”.

Ingvar spiller cello, og det er der ikke så mange på hans alder, der gør i Holstebro. Ingvar er forholdsvis nybegynder og med på sådan et sommerkursus for første gang, og hans oplevelse var da også: ”Det er sådan et stort fællesskab, det lyder meget bedre, end det gør, når du er alene, synes jeg”.  Alle elever indgår i NYSS orkestret, som gav koncert ved ugens udgang. De mere øvede elever indgår desuden i STAR orkestret, som også afsluttede ugen med en koncert. Grunden til, at kurset formår at forene nybegyndere og mere erfarne unge strygere, er Mette Hanskovs særlige direktionsteknik, hvor hun viser solmisationstegn med den ene hånd og dirigerer med den anden. Nybegyndere kan på den måde spille med på løse strenge og indgå i den musikalske helhed fra første dag. Mette Hanskov er til daglig solobassist i Det Kongelige Kapel i København, og det er hende, der har opfundet NYSS. Alle elever får desuden mulighed for klaverakkompagnement, og de kan optræde solo på elevkoncerter i løbet af ugen, hvis de har lyst. At optræde til en koncert er dermed en vigtig erfaring, børnene får med sig hjem fra NYSS. De arbejder længe og grundigt med at øve, og får så oplevelsen af ”at fyre den af” foran et publikum.

Alle koncerter er åbne for den lokale offentlighed, og derved inddrages lokalsamfundet også i begivenheden.

Et andet formål med NYSS er at give både børn og voksne en grundlæggende forståelse for det nordiske fællesskab og mulighed for at udforske de nordiske kultur- og musiktraditioner.

Derfor var der også indlagt en aften med folkedans.

Udover de 50 elever fra 8-17 år var der 30 forældre med på kurset, og alle, stort set uden undtagelse, deltog, dansede og svedte hele aftenen på den store græsplæne i aftensommersolen til to lokale folkemusikere, der spillede violin og instruerede i dansen. Det var desuden en fornøjelse at opleve, hvordan alle inden ugen var omme talte nordisk. Kun den første dag blev der talt lidt engelsk - langt de fleste lærte at omformulere, tale langsomt, eller sidemanden/-kvinden oversatte.

Der blev dog ikke kun spillet med bue. Der var også indlagt tid til frisbee, kortspil, rundbold og fodbold, og der blev indkøbt tre badebassiner, som børnene flittigt afkølede deres hoved og krop i. Midt på ugen var en hel eftermiddag

afsat til tur, og alle drog til Søndervig og blev betagede af både sandskulpturer og Vesterhavet. Så det var ikke kun musikken, der udgjorde fællesskabet. ”Soloundervisning og de berømte 10.000 timer, hvor børnene øver alene i et øvelokale kan godt blive ensomt, og derfor har børnene brug for et fællesskab”, siger Anne Marie Kjærulff, violinist, kursusleder og underviser. Anne Marie beskriver videre: ”Fællesskabet - altså orkestret – er større end summen af individer. At være en del af denne lyd i et orkester er simpelthen en berusende oplevelse. I Venezuela bruges orkesterspil som en social løftestang for gadebørn. At tage ansvar for sin egen stemme, øve sig, og samvittighedsfuldt udfylde sin plads, samtidig med at man lytter til helheden og indordner sig, er både musikalsk, menneskeligt og samfundsmæssigt utrolig vigtig lærdom”. Sammen med Landsorganisationen Musik & Ungdom og projektleder og cellist Julie Kock har Anne Marie gennem et år skaffet penge til projektet, hyret instruktører og nøje planlagt dette sammensurium af ambitiøs undervisning og socialt samvær. Sidste aften festede alle børn efter at have afholdt “Crazy Night”, som bestod af musikalsk humor med Victor Borge som forbillede. Det er børnenes egen aften. De planlægger og øver de særeste og sjoveste ting i løbet af ugen og både sang, violinspil og skuespil kommer i spil. Lærerne giver også deres besyv med. Man ved aldrig hvad der kan ske, men kedeligt er det ikke.

Det var ni prominente instruktører, der underviste på kurset, men det er ikke nok at være en dygtig og prominent musiker og instruktør, man skal også være en dygtig musikpædagog, der kan motivere og opmuntre børnene.

Pianist Christine Raft var med på kurset for første gang. Hendes oplevelse var, at det var en flok meget engagerede og åbne børn, som indbyrdes kunne opmuntre og støtte hinanden. Christine siger om børnene: ”Det var så fint at mærke, hvor søde og respektfulde de var ved hinanden på tværs af alder, niveau og lande. De gav hinanden skulderklap, hvis de var nervøse, det var dejligt at se i den ellers konkurrenceprægede musikverden”.

Så lærere og elever var fælles om både at udfordre og disciplinere hinanden, men også om at bakke op og rose. Helt overordnet var Christines indtryk: ”Der var virkelig en god stemning, åbenhed og tolerance både til musik, fodbold og fællesspisning”.

NYSS afholdes efter planen på Ingesund Musikhögskola i Sverige 2019 (uge 32), men udfordringen med en stafet er, at der hvert år skal startes lidt forfra, fordi planlægningen skal foregå i det pågældende land, og derfor skal der findes en ny organisation, der kan administrere, en ny projektleder der kan fundraise, og en ny lokalitet der kan huse så mange.

 

Christina Al-Aani er sekretariatsleder for Musik & Ungdom

Foto: Daniel Broe

Hjemmesider: www.musik-ungdom.dk  og www.nyssmusik.net

https://www.facebook.com/dmpf.dk/