Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

New Music Days byder på ny musik på tværs af musikskoler, genrer og traditioner

Forfatter: Niels  Linneberg
Af Niels Linneberg

På tre dage skal musikskoleelever nå at lære hinanden at kende, finde deres eget tonesprog og komponere ny musik med udgangspunkt i abstrakt kunst.

Musikskoleelever fra Esbjerg Kulturskole og Musik & Billedskolen i Varde mødtes november 2019 i Varde for at deltage i projektet New Musik Days. Musik & Ungdom er initiativtager og arrangør og har i en årrække stået bag afviklingen af projektet på musikskoler rundt om i Danmark. Ideen er at samle musikskolelever på tværs af de etablerede traditionelle opdelinger i fx klassisk, rytmisk og folkemusik og skabe ny musik på tværs af etablerede genrer og musikskoler.

”Jeg har fået flere sammenspilsevner og er blevet dygtigere til at skabe musik"

Musikeleverne får på New Music Days mulighed for at komponere og udvikle deres helt eget tonesprog med professionelle komponister som vejledere over de tre dage, projektet løber. Til at inspirere og hjælpe på vej får de unge musikelever vejledning af komponisterne Pernille Louise Sejlund, Lasse D. Hansen og Østen Mikal Ore. I projektet deltager også musikere fra Esbjerg Ensemble. Østen Mikal Ore, som har været tovholder på alle New Music Days projekterne, fortæller, at  ”Ideen med New Music Days er, at eleverne i stedet for at finde musik, skal opfinde musik. Visionen er, at eleverne bliver sat sammen i grupper og skaber deres egen musik på egne instrumenter. Det kræver, at alle skal gøre noget nyt – det skal gerne blive til noget tredje, når man sætter dem sammen. Det er ambitionen at få forskellige traditioner til at smelte sammen, og at eleverne lærer og lader sig inspirere af hinanden til at finde et musikalsk udtryk, der er fælles for dem.”

Første dag på New Music Days  

Den første dag er sat af til, at eleverne lærer hinanden at kende, og til at sætte præmisserne for den kreative proces. Komponist Østen Mikal Ore lægger ud med at diskutere musikalske udtryk og former med de 15 deltagende musikskoleelever som optakt til det forestående kompositoriske arbejde.

undefined

Komponist Østen Mikal Ore

Helt konkret sætter han sig ved klaveret og improviserer over en cirkel, en trekant og en firkant. Det visuelle indtryk er vigtigt af få greb om, fordi oplægget, som eleverne skal komponere ud fra på New Music Days 2019, tager udgangspunkt i tre store abstrakte billeder. Værkerne er skabt af billedkunstelever fra Musik & Billedskolen i Varde. Efter at de tre billedkunstelever har præsenteret deres værker, sættes kompositionsprocesserne i gang.

undefined

”Det første jeg tænkte, da jeg så billedet var, at jeg var blank. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle lave ud fra det"

Deltagerne deles op i fire grupper. To deltagere får til opgave at lave et værk i tre satser baseret på alle tre billeder, og tre grupper med hver 4-5 deltagere får hver deres eget billede, som er udgangspunktet for den musik, de vil skabe. Komponist og vejleder Lasse D. Hansen finder, at brugen af billeder giver noget helt nyt til projektet. ”Billederne giver afgjort noget andet end sædvanlig. Tit har vi brugt et stykke musik som udgangspunkt, hvor deltagerne så kan stjæle lidt, men her er de i virkeligheden startet rent musikalsk fra scratch – de har ikke noget musik, de kan hugge af. Så har de til gengæld nogle mere abstrakte former som inspiration, og jeg tror også, det tillader dem at forme musikken friere og give dem en enormt klar retning i deres proces, og det er på en eller anden måde det lykkeligste.”  Inden eleverne slippes løs i de fire grupper, får de en sidste vigtig inspiration. Esbjerg Ensembles blæsere og slagtøjsmusiker har sammensat en koncert til deltagerne, hvor de præsenterer et udvalg af nyere musik fra ensemblets repertoire fra komponister som Minna Leinonen, Andy Akhio, Carl Nielsen og Geörgy Ligeti. Koncertens indslag bliver undervejs præsenteret af musikerne, så eleverne får en indsigt i både de kompositoriske virkemidler og i de instrumentale udfordringer, musikerne støder på i opførelsen af værkerne. Den første dag afsluttes med, at de fire grupper samles hver for sig, og starter den første brainstorm omkring deres opgave. ”Vi tænkte i starten over hvilke ting, vi kunne forestille os i billedet, og så kom jeg på, at jeg så lidt rumtema i det. Pigerne i vores gruppe så en fisk et andet sted, og så endte vi med et havtema og byggede lidt ud fra det. Da vi gik hjem den første dag havde vi besluttet, hvad vi ville gøre, men vi havde ikke fundet frem til så meget, og vi havde endnu ikke komponeret noget,” siger Robin Metcalfe, guitarelev.

undefined

Komponist Lasse D. Hansen

Anden dag

På andendagen fortsætter grupperne det kompositoriske arbejde med deres værker. På skift besøger vejlederne, komponisterne Lasse D Hansen og Pernille Louise Sejlund, de fire hold, og følger eleverne ind i den verden, de ser musikken bevæge sig i. Pernille Louise Sejlund oplever, at grupperne har enormt mange ideer og en stor kreativitet. ”Jeg prøver at hjælpe dem med de ideer, de har kastet op i luften, og få dem sat i gang. Jeg motiverer og inspirerer dem, og nogle gange prøver jeg at twiste det lidt, så de også får nye ideer. I starten kendte de knap nok hinanden, så fra ingenting at have, har de langsomt samlet sig omkring nogen ideer, nogen ting de har set og oplevet i billederne, og så er det begyndt at tage form.” Der er stadig mange løse ender, der skal bindes sammen, før de fire grupper er færdige med deres kompositioner. I Robins Metcalfe’s gruppe er der ikke så mange diskussioner. ”Der var lige nogle gange, hvor vores vejleder Lasse foreslog, at vi skulle spille noget bestemt, men vi mente ikke lige, at det passede ind. Så forklarede vi Lasse, hvad vi ikke syntes fungerede, og på den måde fandt vi ud af det i fælleskab. Vi fik en masse tid til at spille musik og bare lave det, som vi tænkte skulle laves. Da vi gik hjem, var vi nået næsten halvvejs, og vi var spændte på, om vi kunne nå at gøre musikken færdig på den sidste dag i tide til den afsluttende koncert.”

Tredje dag

Planen for den tredje og sidste dag handler om at få sat dobbeltstreg under kompositionerne. Det er også det tidspunkt, hvor Esbjerg Ensemblet igen skal på banen i de fire deltagergrupper. Fire musikere fra ensemblet følger hver én gruppe, og fra arbejdet med komposition vender opmærksomheden sig nu mod at performe musikken og at komme ud over scenekanten. Robin’s gruppe har besøg af Antti Salovaara, fagottist i Esbjerg Ensemble, og det er et frugtbart samarbejde.

undefined

Antti Salovaara, fagottist i Esbjerg Ensemble, og komponist Pernille Louise Sejlund i dialog med deltagerne

”Det hjalp rigtig meget at have Antti med, han forklarede os, hvordan vores sceneshow og opbygning og dynamik kunne blive bedre, og vi spurgte ham, om han ville spille med. Det gav et ekstra element i vores musik.” De mange overvejelser om kompositionerne og deres form er kommet på plads, og efter en fælles snak om formen på koncerten og en generalprøve bliver alle værker uropført i en fyldt sal for et forventningsfyldt publikum. Under koncerten vises billederne som er inspirationen til musikken på storskærm. Uden at vide hvilket billede, musikken er komponeret over, inviteres publikum til at gøre sig tanker om dette i første gennemspilning af hvert værk. Derefter præsenterer hver gruppe deres billede og forklarer lidt om de tanker, billedet har sat i gang i gruppen, og hvilket præg det har haft på stykket. Dernæst bliver værket spillet endnu en gang.

En opdagelsesrejse i en helt ny boldgade flytter grænser

De tre dage med New Music Days har endnu engang vist, hvor langt man kan komme med at sætte unge musikskolelever på en opgave, der både kræver, at de er åbne for nye udtryksformer og for at kunne tænke i nye baner. Her arbejder de med komposition på tværs af traditionelle klassiske og rytmiske opdelinger igennem en helt ny kreativ disciplin. Man skal selv skabe alt i stedet for at gengive noget, og det er en helt ny udfordring for de fleste elever. Komponisten Østen Mikal Ore finder det spændende at se, hvordan elever, der kommer fra hver sit musikalske ståsted, er i stand til at skabe noget helt nyt ved at lægge deres kreativitet i en fælles pulje. ”Det har været en fantastisk rejse at se, hvordan de har grebet det an og i hold skabt en helt unik musik, som er fuldstændig betinget af den inspiration, de har fået fra billederne. De er startet helt fra nul og er tre dage senere endt med en fantastisk koncert. De har oplevet, at den kreativitet, de har fundet, er noget, som de kan tage med sig videre, og som de faktisk kan bruge som et redskab til at fremføre anden musik med.” Pernille Louise Sejlund har også stor ros til deltagerne på New Music Days. ”Jeg synes, det er vildt, hvor meget man kan nå på så kort tid, og det er ikke bare at komponere musikken, det er også at performe. Det er meget overraskende for mig, hvor meget eleverne kan nå, og hvor overskudsagtigt de performer deres værker. Det er modige unge mennesker.”

undefined

For Esbjerg Ensemble ligger motivationen for at indgå i samarbejde med Musik & Ungdom ikke bare i det direkte møde mellem ensemblets musikere og de unge musikskoleelever. Helt fra starten har det været en del af ensemblets DNA at virke som aktive rollemodeller og at forholde sig nysgerrig og åbent til at udvikle nyt repertoire. Det er mere komplekst, end man skulle tro ved første øjekast, fordi ny musik i virkeligheden indebærer et kæmpe område af genrer og teknikker. Derfor findes der ingen facit for, hvordan man teknisk eller indstuderingsmæssigt griber det an. Det må værkets egenart bestemme, og det er en proces, man aldrig bliver færdig med at definere som udøver. Katrine Ganer Skaug, daværende leder af Esbjerg Ensemble, oplever, at man vokser og udvikler sig som gruppe, hver gang et nyt værk er indstuderet. En grænse bliver flyttet, en indsigt bliver åbenbaret - og en erfaring skabt, som former ensemblet som gruppe. ”Dette vil vi gerne overføre til de næste generationer, og det gøres allerbedst, når vi har gode moderatorer og brobyggere som i New Music Days. For Esbjerg Ensemblets musikere er det vildt spændende at se, hvad de unge laver - hvad er de optaget af, hvilken musikalsk vej de går, og hvordan vi kan være med til at udvide deres horisont æstetisk. Det er på alle måder et win-win samarbejde.”

undefined

Robin Metcalfe's gruppe performer med  fagottist Antti Salovaara til afslutningskoncerten

Efter koncerten er det tydeligt, at deltagerne i New Musik Days 2019 på Musik & Billedskolen i Varde har fået noget spændende ud af tre koncentrerede dage. ”Det gik bare godt”, konstaterer Robin Metcalfe. ”Den musik, vi spillede i dag, er ikke noget, jeg plejer at spille, det var i en helt anden boldgade. Det var sjovt, og noget jeg måske også kan bruge, hvis jeg prøver at komponere igen. Jeg tænker på de ting, jeg har lært, og føler, at jeg har fået flere sammenspilsevner og er blevet dygtigere til at skabe musik.”

Hør musikken: Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4

Læs også:

Pædagogisk udviklingsarbejde gav fem vinkler på sammenspilsundervisning

https://www.facebook.com/dmpf.dk/