Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Når kulturen trækker spor

Forfatter: Rikke Kamedula Skovsbo
Af Rikke Kamedula Skovsbo

Kreative forløb har siden skolestart 2023 haft høj prioritet i Viborg Kommune. Alle elever skal i løbet af indskolingen deltage i undervisning i enten musik, skolekor, billedkunst eller scenekunst og dans. Det giver alle børn lige adgang til at udfolde sig kunstnerisk. 

Det er mandag formiddag, og eleverne fra Stoholm Skole myldrer ind i klassen. De finder hver deres guitar og gør klar til dagens første øvelse. Eleverne og deres musiklærer har besøg af Christina Hemmingsen fra Viborg Kulturskole, der underviser i guitar.  I Viborg Kommune trækker de kreative og kunstneriske fag lange spor ind i folkeskolen. Det sker, når Viborg Kulturskole laver længerevarende forløb inden for musik, scenekunst og billedkunst i folkeskoleregi – også kaldet Kulturspor.  - Jeg er glad for og stolt af, at vi i Viborg Kommune tilbyder vores yngste elever undervisning i kreative fag. Vi ved af erfaring, at ikke alle børn har adgang til at gå til fx musikundervisning i fritiden. Med Kulturspor får alle den adgang. Det er godt, for vi ved, at børn udvikler sig på mange måder, når de udfolder sig kreativt, fortæller Hasse Valdemar Mortensen, skolechef i Viborg Kommune. For Paola Kus fra 3.a på Stoholm Skole er undervisningen kærkommen. Hun har tidligere modtaget undervisning i guitar på Viborg Kulturskole. - Vi har ikke længere tid til, at jeg bliver kørt derhen (til Kulturskolen), så det er dejligt, at vi har det som undervisning i skolen, fortæller Paola.

Instrumenter til alle elever

Siden starten af skoleåret 2023 har alle 24 folkeskoler i Viborg haft forløb for elever i indskolingen. Det kan fx være som på Stoholm Skole, hvor 43 elever fordelt på to klasser møder guitaren som instrument og lærer at spille små melodier. Kulturskolen sender instrumenterne ud til Stoholm Skole, så der er guitarer nok til alle elever. Det kan også være i billedkunst, hvor eleverne arbejder med fx keramik sammen med en underviser fra Kulturskolens billedskoleafdeling.  Eleverne har forskellige udgangspunkter i undervisningen, hvor nogle kan lidt i forvejen, mens det er helt nyt for andre. Naturligt nok er nogle derfor mere begejstrede end andre – sådan vi det jo altid være. Langt de fleste opdager dog undervejs, at de godt kan finde ud af det, og så stiger villigheden til at deltage også, siger Christina Hemmingsen, som underviser i guitar ved Kulturskolen Viborg. Paola Kus er en af de elever, der kunne spille lidt guitar i forvejen. ”Jeg synes, det er megasjovt, for jeg kan jo allerede noget af det. Nu lærer jeg bare endnu mere.

Mødet mellem de professionelle 

Alle undervisningsforløb i Kulturspor sker i samarbejde mellem professionelle kunstnere, undervisere fra Kulturskolen og de pædagogisk professionelle i folkeskolerne. Sammen planlægger og sætter de rammer for forløbet. Det er et kardinalpunkt i Kulturspor, at både folkeskolelærer og underviser fra Kulturskolen har tid til fælles forberedelse og refleksion, og begge tager aktiv del i undervisningen. ”Både læreren og jeg bringer vores forskellige fagligheder i spil i et ligeværdigt samarbejde, hvilke giver de bedste forudsætninger for at få undervisningen til at glide. Jeg fokuserer på at undervise i guitarspil, imens læreren, der kender eleverne bedst, sørger for at holde styr på klassen. Det fungerer rigtig godt”, fortæller Christina Hemmingsen. 

Fra pilotprojekt til fast del af indskolingen 

Kulturspor startede i 2021 med projektpenge fra ”Grib engagementet”, som var et projekt igangsat af Kulturministeriet. Her blev de første pilotprojekter afprøvet med samskabelse af længerevarende kreative forløb mellem folkeskolen og Kulturskolen.  Pilotprojekterne viste gode resultater. Derfor besluttede byrådet i Viborg Kommune at gøre de kreative forløb obligatoriske, så alle elever én gang i løbet af indskolingen deltager i et forløb i Kulturspor. Kulturspor er skrevet ind i ”Det Fælles Fundament”, som Børn- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i fællesskab har vedtaget for børn i de kommunale skoler. ”Det Fælles Fundament” beskriver, hvad man som barn i Viborg Kommunes skolevæsen skal opleve af kulturel læring, besøg på kulturinstitutioner, kulturoplevelser og skabende aktiviteter. Det betyder, at kulturspor er et blivende element for børn i folkeskoler i Viborg Kommune.  Christina er ikke i tvivl om, at der er meget at vinde med Kulturspor både personligt og for børnenes kulturelle dannelse generelt. ”Når jeg præsenterer musik for børn, oplever jeg børn, som bliver så begejstrede, at de spørger ind til ekstra undervisning. Og jeg oplever børn, der ikke har kontrol over deres fingre, men som efter få måneder allerede har udviklet sig så meget, at det bliver mere naturligt for dem. Det giver mig som underviser en følelse af succes og en værdi i at gå på arbejde.”

Læs også:

Historisk landsmøde i DMpF

Læs om DMpF for musiker og musiksunderviser 

Faktaboks:  

Kulturspor er til stede på Viborg Kommunes 24 folkeskoler 

Kulturspor er et samarbejde mellem folkeskole og Kulturskole i Viborg Kommune. 

Kulturspor er finansieret af centrale kommunale midler samt midler fra Den Regionale Kulturaftale. 

Kulturspor finder sted i skoletiden og sikre på denne måde lige adgang til de kunstneriske udtryksformer. 

Kulturspor understøtter børnenes kulturelle dannelse og mulighed for at udtrykke sig æstetisk. 

Kulturskolen har til Kulturspor indkøbt 200 klaverer, 110 klarinetter, 120 guitarer, 60 violiner, 50 tværfløjter og 100 messingblæser-instrumenter og flere indkøb er på vej 

Kulturskolen har ansat 49 lærere i musik, billedkunst og scenekunst, hvoraf 27 varetager opgaver i Kulturspor.  

Kulturskolen driver 10 skolekor som en del af Kulturspor og Sangkraft Viborg. 

Der har i 2023-24 ud over forløb med musik været 28 forløb med billedkunst og 16 forløb med scenekunst samt en række tværgående forløb med flere kunstarter.  

https://www.facebook.com/dmpf.dk/